ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти

                                                             райдержадміністрації

 

___________Т.Д.Штикова

План роботи відділу освіти райдержадміністрації

на грудень

       Зміст діяльності                                                 Термін          Відповідальн      

                                                                                  контролю                ий

         1  Атестація закладів освіти. Тематичний контроль. Контроль за рівнем 

      1   Аналіз стану дотримання санітарно-                  18.12.2017        Руді  О.Л.                              

           гігієнічного контролю та температурного

           режиму в ЗДО та дошкільних групах НВК

         2  Робота з керівниками навчальних закладів

      2   Нарада завідувачів ДНЗ                                    28.12.2017        Руді О.Л.                               

      3   Колегія відділу освіти                              28.12.2017 Штикова Т.Д.                                          

 

     3   Організаційна робота.

      4   Підготовка та здача звіту по використанню

        документів суворої  звітності                               08.12.2017        Крамар С.Л.                           

      5   Звіт про участь учнів ЗНЗ району в І                  11.12.2017        Лизогуб В.А.                          

           районному етапі МАН України

      6   Звіт по виробничому травматизму за 2017         26.12.2017        Гайдаржі І.Г.                         

      7   Здача звітів з проведення І та ІІ етапів             27.12.2017        Копилова В.Д.                        

           Всеукраїнських учнівських олімпіад в районі

           та подача заявки на участь в обласному

      8   Підготовка щоквартального звіту  про стан  і     29.12.2017        Руді  О.Л,                              

            якість харчування дітей в ЗЗСО, ЗДО                               Єпутатова Т.Д.

    9   Моніторинг знань учнів 9-го класу з алгебри      19.12.2017       Кириченко А.О.

   10   Моніторинг знань учнів 9-го класу з геометрії     20.12.2017      Кириченко А.О. 

         4  Підготовка розпоряджень, наказів, довідок, тощо

      9   Наказ про підсумки І районного етапу учнів-     11.12.2017        Лизогуб В.А.                          

           членів МАН України

    10   Наказ «Про проведення «Тижня безпеки           14.12.2017        Руді  О.Л                               

           дитини» в ДНЗ та НВК»

    11   Наказ «Про стан організації та дотримання       28.12.2017        Руді  О.Л                               

           вимог нормативних документів щодо

           організації харчування дітей»

         5  Масові заходи

    12   І районний етап учнів-членів МАН України         05.12.2017        Лизогуб В.А.                          

    13   Зліт волонтерів                                                06.12.2017        Кириченко А.О.                     

    14   Районний етап Всеукраїнських учнівських          02.12.2017        Копилова В.Д.                        

           олімпіад з базових дисциплін

    15   Очно-заочна природоохоронна акція «Ялинка»  14.12.2017        Руді О.Л.