ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

 

 

 

Бюджетний запит на 2017 – 2019 роки індивідуальний, Форма 2019-2 

 

 

          Відділ освіти Іванівської районної державної адміністрації

  1. 1.      ___________________________________________________________________________ (_1_) (_0_)  

                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           КВК

 

                 Відділ освіти Іванівської районної державної адміністрації

  1. 2.      ___________________________________________________________________________ (0__) (6__) (1__)( 1 ) 

                 (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)                              КВК, знак відповідального виконавця

 

               Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми

  1. 3.      ___________________________________________________________________________ (_0_) (_6_) (_1_) (_1_) (_0_) (_9_) (_0_)

                                    (найменування бюджетної програми)                                                                               КПКВК

 

  1. 4.      Мета бюджетної програми на 2017- 2019 роки

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

 

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.1.   Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція  України ( Закон  України від 28.06.1996 року № 254 к/96-ВР)

Бюджетний Кодекс України ( Закон України від 08.07.2010 року №2456-УІ )

Закон України від 28.12.14 р. №80УІІІ  « Про Державний бюджет 2015»

Закон України від 23.05.1991 №1060-ІІХ « Про освіту»

Наказ Міністерсва фінансів України №836 від 26.08.2014 р. «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно цільового методу с кладання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ  Міністерства  фінансів України від 01.06.2010 №298/519 « Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних проказників іх виконання для місцевих бюджетів у галузі

«Освіта»

Наказ МФУ від 02.12.14 р. №1195 « Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування , які не застосовують програмно цільового методу.»

      Наказ МФУ  від 02.12.14р №1194 « Про внесення змін до Основних підходів із запровадженням програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

  1. 5.      Надходження для виконання бюджетної програми

5.1.   Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*

Код

Найменування

2017 рік (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(12+13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із загального фонду бюджету

1561,5

Х

Х

1561,5

2044,9

Х

Х

2044,9

2493,4

Х

Х

2493,4

 

 

ВСЬОГО

1561,5

 

 

1561,5

2044,9

 

 

2044,9

2493,4

 

 

2493,4

5.2.   Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 – 2021 роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

Код

Найменування

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із загального фонду бюджету

2493,4

Х

Х

2493,4

2493,4

Х

Х

2493,4

 

 

Власні надходження бюджетних установ

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

401000

Запозичення

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

602400

 

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

2493,4

 

 

2493,4

2493,4

 

 

2493,4

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2217 – 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ

Найменування

2017 рік (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(12+13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2111

Заробітна полата

1213,2

 

 

1213,2

1613,7

 

 

1613,7

1993,6

 

 

1993,6

 

2120

Нарахування

287,7

 

 

287,7

360,4

 

 

360,4

438,6

 

 

438,6

 

2210

Предмети,матеріали

10,0

 

 

10,0

13,5

 

 

13,5

13,5

 

 

13,5

 

2240

Оплата послуг (крім комун)

5,5

 

 

5,5

10,0

 

 

10,0

10,0

 

 

10,0

 

2250

Видатки на відрядженя

1,2

 

 

1,2

5,0

 

 

5,0

5,0

 

 

5,0

 

2272

Оплата водопостачання

0,6

 

 

0,6

0,7

 

 

0,7

1.0

 

 

1.0

 

2273

Оплата електроенергії

6,7

 

 

6,7

5,1

 

 

5,1

4,0

 

 

4,0

 

2274

Оплата природного газу

36,1

 

 

36,1

36,5

 

 

36,5

27,7

 

 

27,7

 

 

ВСЬОГО

1561,5

 

 

1561,5

2044,9

 

 

2044,9

2493,4

 

 

2493,4

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 – 2019 роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

ККК

Найменування

2017 рік (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(12+13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 – 2021 роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ

Найменування

2018 рік (прогноз)

2019 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2111

Заробітна плата

1993,6

 

 

1993,6

1993,6

 

 

1993,6

 

2120

Нарахування на заробітну плату

438,6

 

 

438,6

438,6

 

 

438,6

 

2210

Предмети, обладнання

13,5

 

 

13,5

13,5

 

 

13,5

 

2240

Оплата послуг(крім комунальних)

10,0

 

 

10,0

10,0

 

 

10,0

 

2250

Відряджувальні

5,0

 

 

5,0

5,0

 

 

5,0

 

2272

Водопостачання

1,0

 

 

1,0

1,0

 

 

1,0

 

2273

Електроенергія

4,0

 

 

4,0

4,0

 

 

4,0

 

2274

Природний газ

27,7

 

 

27,7

27,0

 

 

27,0

 

 

ВСЬОГО

2493,4

 

 

2493,4

2493,4

 

 

24934

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020- 2021 роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

ККК

Найменування

2020рік (прогноз)

2021рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2019 роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

Підпрограми/
завдання бюджетної програми

2017 рік (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

1518,1

 

 

1518,1

2002,6

 

 

2002,6

2460,7

 

 

2460,7

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення енергозбереженням

43,4

 

 

43,4

42,3

 

 

42,3

32,7

 

 

32,0

 

ВСЬОГО

1561,5

 

 

1561,5

2044,9

 

 

2044,9

2493,4

 

 

2493,4

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

Підпрограми/
завдання бюджетної програми

2020рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

2460,7

 

 

2460,7

2460,7

 

 

2460,7

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення енергозбереженням

32,7

 

 

32,7

32,7

 

 

32,7

 

ВСЬОГО

2493,4

 

 

2493,4

2493,4

 

 

2493,4

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 – 2019 роках

 КПКВК*

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2017 рік (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість позашкільних закладів

Од.

мережа

2

 

2

 

2

 

 

Кількість груп

од

мережа

68

 

68

 

68

 

 

Кількість кружків

Од

Мережа

31

 

31

 

31

 

 

Кількість штатних одиниць

Од

Мережа

26,5

 

26,5

 

26,5

 

 

Педперсонал

Од

Мережа

19

 

19

 

19

 

 

Адмінперсонал

Од

Мережа

2

 

2

 

2

 

 

Спеціалісти

Од

Мережа

1,5

 

1,5

 

1,5

 

 

Робітники

Од

Мережа

4

 

4

 

4

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня наповнюваність

Осіб

Рорах.

12

 

12

 

12

 

 

Чисельність учнів ,які навчаються в позашкільних закладах

осіб

Розрах.

778

 

775

 

770

 

 

Кількість проведених заходів (виставок)

Од.

розрах

18

 

18

 

18

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на одного учня в рік

Грн..

розрах

1140

 

1144

 

908,0

 

 

Кількість призерів,фестивалів, виставок

Осіб

розрах

10

 

10

 

10

 

 

Кількість кружків на одного працівника

од

Розрах.

1,63

 

1,63

 

1,63

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% залучених дітей до навчально виховного процесу позашкільних закладів

%

Розрах

25,4

 

26,0

 

25,5

 

 

% призерів фестивалів, порівняно з попереднім роком

%

Розрах

8,5

 

9,0

 

8,6

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єм витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг втч

грн

Розр.

43,4

 

42,3

 

32,7

 

 

Водопостачання

грн

розрах

0,6

 

0,7

 

1,0

 

 

Електроенергія

грн

Розрах

6,7

 

5,1

 

4,0

 

 

Природний газ

грн

Розрах

36,1

 

36,5

 

27,7

 

 

Загальна площадь приміщень

кв

Інв..справа

500

 

500

 

500

 

 

Площа приміщень яка опалюється

кв

Інв.. справа

390

 

390

 

390

 

 

Продукта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єм споживання в натуральній формі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання

Тис куб м

Розрах

0,3

 

0,3

 

0,6

 

 

Електроенергія

Тис кВт

Розрах

3,2

 

3,2

 

3,6

 

 

Природний газ

Тис куб м

Розрах

1,2

 

4,5

 

5,0

 

 

Інші енергоносії

Тис тн

розрах

 

 

 

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній об’єм споживання комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання

Куб м на кв м аг пл..

Розрах

0,01

 

0,01

 

0,02

 

 

Електроенергія

КВт на квм заг пл..

Розрах

0,53

 

0,53

 

0,55

 

 

Природний газ

Куб на кВ м аг пл..

Розрах

0,64

 

1,92

 

1,98

 

 

Інші енергоносії

Тн на кВ м аг пл.

Розрах

 

 

 

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна економія в натуральному виразі споживання енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання

%

Розр

 

 

 

 

 

 

 

Електроенергія

%

Розр

-1

 

-23

 

 

 

 

Природний газ

%

Розр

-11,4

 

-3,20

 

 

 

 

Інші енергоносії

%

Розр

 

 

 

 

 

 

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 – 2021 роках

 

КПКВК*

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прпогно)

 

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість позашкільних закладів

Од.

мережа

2

 

2

 

 

 

 

Кількість груп

од

мережа

68

 

68

 

 

 

 

Кількість кружків

Од

Мережа

31

 

 

 

 

 

 

Середньорічна кількість ставок

Од

Мережа

26,5

 

26,5

 

 

 

 

Педперсонал

Од

Мережа

19

 

19

 

 

 

 

Адмінперсонал

Од

Мережа

2

 

2

 

 

 

 

Спеціалісти

Од

Мережа

1,5

 

1,5

 

 

 

 

Робітники

Од

Мережа

4

 

4

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

12

 

 

 

 

Середня наповнюваність

Осіб

розрахунок

12

 

 

 

 

 

 

Чисельність учнів які навчаються в позашкільних закладах

осіб

Розрах.

770

 

770

 

 

 

 

Кількість проведених заходів,виставок

 

 

18

 

18

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на одного учня

Тис. дн.

Розрах

 

 

 

 

 

 

 

Кількість призерів,фестивалів, виставок

Грн..

розрах

10

 

10

 

 

 

 

Кількість кружків на одного працівника

Осіб

розрах

1,63

 

1,63

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% залучених дітей до навчально виховного процесу позашкільних закладів

%

Розрах

25,5

 

25,5

 

 

 

 

% призерів ,фестивалів, порівняно з попереднім роком

%

Розрах

8,6

 

8,6

 

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єм витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг втч

грн

Розр.

46,7

 

51,3

 

 

 

 

Водопостачання

грн

розрах

1,5

 

2,0

 

 

 

 

Електроенергія

грн

Розрах

6,8

 

7,1

 

 

 

 

Природний газ

грн

Розрах

38,4

 

42,2

 

 

 

 

Інші енергоносії

грн

розрах

 

 

 

 

 

 

 

Загальна площадь приміщень

кв

Інв..справа

500

 

500

 

 

 

 

Площа приміщень яка опалюється

кв

Інв.. справа

390

 

390

 

 

 

 

Продукта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єм споживання в натуральній формі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання

Тис куб м

Розрах

0,9

 

0,9

 

 

 

 

Електроенергія

Тис кВт

Розрах

3,6

 

5,5

 

 

 

 

Природний газ

Тис куб м

Розрах

3,9

 

3,9

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній об’єм споживання комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання

Куб м на кв м аг пл..

Розрах

0,6

 

0,8

 

 

 

 

Електроенергія

КВт на квм заг пл..

Розрах

0,60

 

0,62

 

 

 

 

Природний газ

Куб на кВ м аг пл..

Розрах

2,01

 

2,05

 

 

 

 

Інші енергоносії

Тн на кВ м аг пл.

Розрах

 

 

 

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна економія в натуральному виразі споживання енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання

%

Розр

 

 

 

 

 

 

 

Електроенергія

%

Розр

 

 

 

 

 

 

 

Природний газ

%

Розр

 

 

 

 

 

 

 

Інші енергоносії

%

Розр

 

 

 

 

 

 

9. Структура видатків на оплату праці

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

Найменування видатків

2017 рік  (звіт)

2018рік (затверджено)

2019рік (проект)

2020 рік (прогноз)

2021рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обов’язкові виплати

713,2

 

973,7

 

1201,8

 

1201,8

 

1201,8

 

 

Стимулюючі надбавкиі доплати

400,0

 

500,0

 

607,8

 

607,8

 

607,8

 

 

Щорічна винагорода

50,0

 

70,0

 

92,0

 

92,0

 

92,0

 

 

Матеріальна допомога

50,0

 

70,0

 

92,0

 

92,0

 

92,0

 

 

ВСЬОГО

1213,2

 

1613,7

 

1993,6

 

1993,6

 

1993,6

 

 

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

 

КПКВК*

Категорії працівників

2017 рік (звіт)

2018 рік (план)

2019 рік

2020рік

2021 рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підставок

19

 

 

 

19

 

 

 

19

 

19

 

19

 

 

Адмінперсонал

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

2

 

2

 

 

спеціалісти

1,5

 

 

 

1,5

 

 

 

1,5

 

1,5

 

1,5

 

 

робітники

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

4

 

4

 

 

ВСЬОГО штатних одиниць

26,5

 

 

 

26,5

 

 

 

26,5

 

26,5

 

26,5

 

 

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

                                                                                                                                                                                                                                   (тис. грн)

№ з/п

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

2017 рік (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

                                                                                                                                                                                                                                   (тис. грн)

№ з/п

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019роках                                     

                                                                                                                                                                                                                                   (тис. грн)

КПКВК*

Найменування джерел надходжень

2017 к (звіт)

2018рік (затверджено)

2019 рік (проект)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 2021роках                                        

                                                                                                                                                                                                                                   (тис. грн)

КПКВК*

Найменування джерел надходжень

2020 рік (прогноз)

2021рік (прогноз)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017__ році, очікувані результати у
2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 201
7 - 20__ роки

14. Бюджетні зобов’язання у 20__ - 20__ роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ/ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/ надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2017

Кредиторська заборгованість на 01.01.2018

Зміна кредиторської заборгованості

(7–6)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні зобов’язання (5+7)

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 – 2019 (поточному та плановому) роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ/ККК

Найменування

2017 рік

2018 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2017

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань

(4–6)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018

(5–6–7)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань

(9-11)

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018(звітному та поточному) роках                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ/ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/ надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.20__

Дебіторська

заборгованість на 01.01.20__

Очікувана дебіторська

заборгованість на 01.01.20__

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2015 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п

Найменування

Статті (пункти)

нормативно-правового акта

Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)
(тис. грн)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі

(тис. грн)

Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис. грн)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2015_ році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017__ рік та на 2016__ - 2017__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015__ році, та очікувані результати у 2016__ році

 

 Начальник відділу освіти

 

Т.Д. Штикова

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

Головний бухгалтер

 

І.Г. Миронець

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)