ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

 

 

 

Бюджетний запит на 2017– 2021. роки індивідуальний, Форма 2019-2 

 

 

          Відділ освіти Іванівської районної державної адміністрації

  1. 1.      ___________________________________________________________________________ (__) (_6_)  

                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           КВК

 

                 Відділ освіти Іванівської районної державної адміністрації

  1. 2.      ___________________________________________________________________________ (0_) (6__) (_1_)(  1  )

                 (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)                              КВК, знак відповідального виконавця

 

               Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

  1. 3.      ___________________________________________________________________________ (_0_) (_6_) (_1_) (_1_) (_1_) (_6_) (_1_)

                                    (найменування бюджетної програми)                                                                               КПКВК

 

  1. 4.      Мета бюджетної програми на 2017- 2019__ роки

Забезпечення фінансування закладів освіти , контроль заведенням бухгалтерського обліку та звітності

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

 

4.1.   Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція  України ( Закон  України від 28.06.1996 року № 254 к/96-ВР)

Бюджетний Кодекс України ( Закон України від 08.07.2010 року №2456-УІ )

Закон України від 28.12.14 р. №80УІІІ  « Про Державний бюджет 2015»

Закон України від 23.05.1991 №1060-ІІХ « Про освіту»

Наказ Міністерсва фінансів України №836 від 26.08.2014 р. «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно цільового методу с кладання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ  Міністерства  фінансів України від 01.06.2010 №298/519 « Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних проказників іх виконання для місцевих бюджетів у галузі

«Освіта»

Наказ МФУ від 02.12.14 р. №1195 « Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування , які не застосовують програмно цільового методу.»

      Наказ МФУ  від 02.12.14р №1194 « Про внесення змін до Основних підходів із запровадженням програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

 

  1. 5.      Надходження для виконання бюджетної програми

5.1.   Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*

Код

Найменування

2017 рік (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019рік (проект)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(12+13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із загального фонду бюджету

451,1

Х

Х

451,1

688,5

Х

Х

688,5

1043,3

Х

Х

1043,3

 

602200

На кінець періоду

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

ВСЬОГО

451,1

 

 

451,1

688,5

 

 

688,5

1043,3

 

 

1043,3

5.2.   Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 – 2021 роках

(тис. грн)

КПКВК*

Код

Найменування

2020рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із загального фонду бюджету

1043,3

Х

Х

1043,3

1043,3

Х

Х

1043,3

 

 

Власні надходження бюджетних установ

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

401000

Запозичення

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

602400

 

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

1043,3

 

 

1043,3

1043,3

 

 

1043,3

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 – 2019 роках

тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ

Найменування

2017 рік (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(12+13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2111

Заробітна полата

314,7

 

 

314,7

496,7

 

 

496,7

752,3

 

 

752,3

 

2120

Нарахування

69,3

 

 

69,3

109,3

 

 

109,3

165,5

 

 

165,5

 

2210

Предмети,матеріали

21,7

 

 

21,7

15,0

 

 

15,0

22,0

 

 

22,0

 

2240

Оплата послуг (крім комун)

2,8

 

 

2,8

10,0

 

 

10,0

20,0

 

 

20,0

 

2250

Видатки на відрядженя

0,2

 

 

0,2

2,0

 

 

2,0

2,0

 

 

2,0

 

2272

Оплата водопостачання

0,5

 

 

0,5

0,6

 

 

0,6

2,0

 

 

2,0

 

2273

Оплата електроенергії

9,5

 

 

9,5

11,8

 

 

11,8

14,6

 

 

14,6

 

2274

Оплата природного газу

35,4

 

 

35,4

43,1

 

 

43,1

64,9

 

 

64,9

 

 

ВСЬОГО

454,1

 

 

454,1

688,5

 

 

688,5

1043,3

 

 

1043,3

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017– 2019 роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

ККК

Найменування

2017рік (звіт)

2018рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(12+13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2020 роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ

Найменування

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2111

Заробітна плата

752,3

 

 

752,3

752,3

 

 

752,3

 

2120

Нарахування

165,5

 

 

165,5

165,5

 

 

165,5

 

2210

Предмети, обладнання

22,0

 

 

22,0

22,0

 

 

22,0

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

20,0

 

 

20,0

20,0

 

 

20,0

 

2250

Відряджувальні

15,0

 

 

15,0

15,0

 

 

15,0

 

2272

Вода

2,0

 

 

2,0

2,0

 

 

2,0

 

2273

Електроенергія

14,6

 

 

14,6

14,6

 

 

14,6

 

2274

Газ

64,9

 

 

64,9

64,9

 

 

64,9

 

 

ВСЬОГО

1043,3

 

 

1043,3

1043,3

 

 

1043,3

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

ККК

Найменування

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2019 роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

Підпрограми/
завдання бюджетної програми

2017 рік (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення складання надання кошторисної, звітної, документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

408,7

 

 

408,7

633,0

 

 

633,0

961.7

 

 

961.7

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення ефективного та раціонального використання енергоносіїв

45,4

 

 

45,4

55,5

 

 

55,5

81.6

 

 

81.6

 

ВСЬОГО

454,1

 

 

454,1

688,5

 

 

688,5

1043.3

 

 

1043.3

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

Підпрограми/
завдання бюджетної програми

2020рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпеченя складання надання кошторисної , звітної документації фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

961.7

 

 

961.7

961.7

 

 

961,7

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення ефективного та раціонального використання енергоносіїв

81.6

 

 

81.6

81.6

 

 

81,6

 

ВСЬОГО

1043.3

 

 

1043,3

1043.3

 

 

1043,3

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 – 2019 роках

 КПКВК*

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2017 рік (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість централізованих бухгалтерій

Од.

мережа

1

 

1

 

1

 

 

Середньорічне число штатних одиниць

од

мережа

9

 

12,25

 

10,25

 

 

спеціалістів

Од

Мережа

9

 

12,25

 

10,25

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість закладів , які обслуговує ц/б

Од

мережа

27

 

21

 

19

 

 

Кількість особових рахунків

од

Розрах.

850

 

650

 

550

 

 

Кількість складених звітів працівниками ц/б

од

розрах

55

 

55

 

55

 

 

Кількість закладів в яких проведена інвентарізація

од

Розрах

27

 

27

 

27

 

 

ефективності

 

Розрах

 

 

 

 

 

 

 

Кількість установ які обслуговує 1 працівник

од

Розрах

3

 

3

 

3

 

 

Кількість особових рахунків які обслуговує 1 працівник

од

Розрах

94

 

94

 

94

 

 

Витрати на одного робітника

Тис.грн

Розрах

39,83

 

45,97

 

70,5

 

 

Кількість звітів на одного бухгалтера

Од

розрах

6

 

6

 

6

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питома вага складених звітів

%

Розрах

100

 

100

 

100

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єм витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг втч

грн

Розр.

45400

 

61,5

 

81,5

 

 

Водопостачання

грн

розрах

500

 

0,7

 

2,0

 

 

Електроенергія

грн

Розрах

9500

 

11,8

 

14,6

 

 

Природний газ

грн

Розрах

35400

 

49,0

 

64,9

 

 

Загальна площадь приміщень

кв

Інв..справа

190

 

190

 

190

 

 

Площа приміщень яка опалюється

кв

Інв.. справа

190

 

190

 

190

 

 

Продукта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єм споживання в натуральній формі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання

Тис куб м

Розрах

0,10

 

0,10

 

0,12

 

 

Електроенергія

Тис кВт

Розрах

6,70

 

5,70

 

5,5

 

 

Природний газ

Тис куб м

Розрах

2,60

 

4,50

 

5,0

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній об’єм споживання комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання

Куб м на кв м аг пл..

Розрах

0,04

 

0,04

 

0,06

 

 

Електроенергія

КВт на квм заг пл..

Розрах

2,94

 

2,50

 

2,45

 

 

Природний газ

Куб на кВ м аг пл..

Розрах

2,68

 

3,95

 

4,05

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна економія в натуральному виразі споживання енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання

%

Розр

50

 

 

 

 

 

 

Електроенергія

%

Розр

18,6

 

9,8

 

 

 

 

Природний газ

%

Розр

16,4

 

29,7

 

 

 

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 – 2021 роках

 

КПКВК*

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прпогно)

 

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість централізованих бухгалтерій

Од.

мережа

1

 

1

 

 

 

 

Середньорінчисло штатних одиниць

од

мережа

10,25

 

10,25

 

 

 

 

спеціалістів

Од

Мережа

10,25

 

10,25

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість закладів, які обслуговує ц/б

од

розрах

21

 

19

 

 

 

 

Кількість особових рахунків

Од

Розрах.

850

 

850

 

 

 

 

Кількість складених звітів працівниками ц/б

Од

розрах

 

 

 

 

 

 

 

Кількість закладів в яких проведена інвентарізація

од

Розрах

55

 

55

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість установ які обслуговує 1 працівник

од

Розрах

27

 

27

 

 

 

 

Кількість особових рахунків які обслуговує один працівник

од

розрах

95

 

95

 

 

 

 

Витрати на одного робітника

Тис грн

розрах

78,5

 

87,9

 

 

 

 

Кількість звітів на одного бухгалтера

од

розрах

6

 

6

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питома вага складених звітів до необхідних

%

Розрах

 

 

 

 

 

 

 

Завдвння №2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єм витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг втч

грн

Розр.

 

 

67,1

 

 

 

 

Водопостачання

грн

розрах

 

 

2,0

 

 

 

 

Електроенергія

грн

Розрах

 

 

10,9

 

 

 

 

Природний газ

грн

Розрах

 

 

54,2

 

 

 

 

Загальна площадь приміщень

кв

Інв..справа

190

 

190

 

 

 

 

Площа приміщень яка опалюється

кв

Інв.. справа

190

 

190

 

 

 

 

Продукта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єм споживання в натуральній формі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання

Тис куб м

Розрах

0,15

 

0,17

 

 

 

 

Електроенергія

Тис кВт

Розрах

5,5

 

5,5

 

 

 

 

Природний газ

Тис куб м

Розрах

5,0

 

5,0

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній об’єм споживання комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання

Куб м на кв м аг пл..

Розрах

0,08

 

0,10

 

 

 

 

Електроенергія

КВт на квм заг пл..

Розрах

2,50

 

2,52

 

 

 

 

Природний газ

Куб на кВ м аг пл..

Розрах

4,15

 

4,20

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна економія в натуральному виразі споживання енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання

%

Розр

 

 

 

 

 

 

 

Електроенергія

%

Розр

 

 

 

 

 

 

 

Природний газ

%

Розр

 

 

 

 

 

 

9. Структура видатків на оплату праці

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

Найменування видатків

2017 рік  (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

2020рік (прогноз)

2021ік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обов’язкові виплати

314,7

 

656,2

 

752,3

 

752,3

 

752,3

 

 

ВСЬОГО

314,7

 

656,2

 

752,3

 

752,3

 

752,3

 

 

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*

Категорії працівників

2017 рік (звіт)

2018 рік (план)

2019 рік

2020 рік

2021рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спеціалісти

12,25

 

 

 

10,25

 

 

 

10,25

 

10,25

 

10,25

 

 

ВСЬОГО штатних одиниць

12,25

 

 

 

10,25

 

 

 

10,25

 

10,25

 

10,25

 

 

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

                                                                                                                                                                                                                                   (тис. грн)

№ з/п

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

2017 рік (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019рік (проект)

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

                                                                                                                                                                                                                                   (тис. грн)

№ з/п

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

2020 рік (прогноз)

2021рік (прогноз)

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках                                    

                                                                                                                                                                                                                                   (тис. грн)

КПКВК*

Найменування джерел надходжень

2017 рік (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках                                    

                                                                                                                                                                                                                                   (тис. грн)

КПКВК*

Найменування джерел надходжень

2020рік (прогноз)

2021рік (прогноз)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у
20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20__ - 20__ роки

14. Бюджетні зобов’язання у 20__ - 20__ роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ/ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/ надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2014

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

Зміна кредиторської заборгованості

(7–6)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні зобов’язання (5+7)

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017- 2018(поточному та плановому) роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ/ККК

Найменування

2017рік

2018рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2017

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань

(4–6)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018

(5–6–7)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань

(9-11)

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ/ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/ надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.20__

Дебіторська

заборгованість на 01.01.20__

Очікувана дебіторська

заборгованість на 01.01.20__

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п

Найменування

Статті (пункти)

нормативно-правового акта

Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)
(тис. грн)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі

(тис. грн)

Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис. грн)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2015_ році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017__ рік та на 2017__ - 2018__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017__ році, та очікувані результати у 2017__ році

Внаслідок використання загального фонду бюджету у 2017 році було досягнуто значного підвищення ефективності та якості в виконаннях кошторису ,звітної фінансової документації. Робота ведеться в повному обсязі.  

 

 

 

 Начальник відділу освіти

 

Т.Д. Штикова

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

Головний бухгалтер

 

І.Г. Миронець

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)