ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

                   Бюджетний запит на 2017– 2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2 

 

          Відділ освіти Іванівської районної державної адміністрації

  1. 1.      ___________________________________________________________________________ (_0_) (_6_)  

                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           КВК

 

                 Відділ освіти Іванівської районної державної адміністрації

  1. 2.      ___________________________________________________________________________ (0_) (6__) (1__)(1 )

                 (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)                              КВК, знак відповідального виконавця

 

                  Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  та інші заходи  в галузі освіти

  1. 3.      ___________________________________________________________________________ (0_) (6__) (_1_) (1__) (_1_) (_5_) (_0_)

                                    (найменування бюджетної програми)                                                                               КПКВК

 

  1. 4.      Мета бюджетної програми на 2017- 2019__ роки

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.1.   Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція  України ( Закон  України від 28.06.1996 року № 254 к/96-ВР)

Бюджетний Кодекс України ( Закон України від 08.07.2010 року №2456-УІ )

Закон України від 28.12.14 р. №80УІІІ  « Про Державний бюджет 2015»

Закон України від 23.05.1991 №1060-ІІХ « Про освіту»

Наказ Міністерсва фінансів України №836 від 26.08.2014 р. «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно цільового методу с кладання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ  Міністерства  фінансів України від 01.06.2010 №298/519 « Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних проказників іх виконання для місцевих бюджетів у галузі

«Освіта»

Наказ МФУ від 02.12.14 р. №1195 « Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування , які не застосовують програмно цільового методу.»

      Наказ МФУ  від 02.12.14р №1194 « Про внесення змін до Основних підходів із запровадженням програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

  1. 5.      Надходження для виконання бюджетної програми

5.1.   Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*

Код

Найменування

2017рік (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(12+13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із загального фонду бюджету

621,0

Х

Х

621,0

724,4

Х

Х

724,4

717.7

Х

Х

717.7

 

 

ВСЬОГО

621,0

 

 

621,0

724,4

 

 

724,4

717.7

 

 

717.7

5.2.   Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 – 2021 роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

Код

Найменування

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із загального фонду бюджету

847,9

Х

Х

847,9

887,4

Х

Х

887,4

 

 

ВСЬОГО

847,9

 

 

847,9

887,4

 

 

887,4

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 – 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ

Найменування

2017 рік (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(12+13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2111

Заробітна плата

443,7

 

 

443,7

506,0

 

 

506,0

485.0

 

 

485.0

 

2120

Нарахуванн на з/п

101,1

 

 

101,1

110,0

 

 

110,0

106.7

 

 

106.7

 

2210

Предмети, матеріали

58,1

 

 

58,1

73,4

 

 

73,4

31.0

 

 

31.0

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

11,2

 

 

11,2

20,0

 

 

20,0

20.0

 

 

20.0

 

2250

Видатки на відрядження

7,0

 

 

7,0

15,0

 

 

15,0

15.0

 

 

15.0

 

2282

Окремі заходи по реаліз.окрем.прогр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

621,4

 

 

621,4

724,4

 

 

724,4

717.7

 

 

717.7

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 – 2019 роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

ККК

Найменування

2017 рік (звіт)

2018рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(12+13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 – 2021 роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ

Найменування

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2111

Заробітна плата

597,3

 

 

597,3

630,3

 

 

630,3

 

2120

Нарахування на з/п

130,6

 

 

130,6

137,1

 

 

137,1

 

2210

Предмети, матеріали,

80,0

 

 

80,0

80,0

 

 

80,0

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

25,0

 

 

25,0

25,0

 

 

25,0

 

2250

Видатки на відрядження

15

 

 

15,0

15,0

 

 

15,0

 

 

ВСЬОГО

847,9

 

 

847,9

887,4

 

 

887,4

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

ККК

Найменування

2020 рік (прогноз)

2021рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2019 роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

Підпрограми/
завдання бюджетної програми

2017 рік (звіт)

2018рік (затверджено)

2019рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

621,4

 

 

621,4

724,0

 

 

724,0

717,7

 

 

717,7

 

ВСЬОГО

621,4

 

 

621,4

724,0

 

 

724,0

717,7

 

 

717,7

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

Підпрограми/
завдання бюджетної програми

2019рік (прогноз)

2020 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

847,9

 

 

847,9

887,4

 

 

887,4

 

ВСЬОГО

847,9

 

 

847,9

847,9

 

 

887,4

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 – 2019 роках

 КПКВК*

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2017 рік (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість закладів

Од

Мережа

1

 

1

 

1

 

 

Середньорічне число штатних одиницьпедперсоналу

Од

Мереха

6

 

6

 

3,5

 

 

Середньорічне число штатних одиниць робітників

Од

Мережа

2

 

2

 

2

 

 

Середньорічне число штатних одиниць  всього

Од

Мережа

8

 

8

 

5,5

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість проведених семінарів

Од

Розрах

32

 

30

 

30

 

 

Кількість проведених методоб’єднань

Од

Розрах

75

 

75

 

60

 

 

Кількість видано примірників навчально методично літератури

Од

Розрах

5243

 

1500

 

3000

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість проведених семінарів  на одного працівника

Од

Розрах

5

 

5

 

5

 

 

Кількість проведених методоб’єднаньна одного працівника

Од

Розрах

12

 

12

 

10

 

 

Вартість одного примірника

Грн.

Розрах

21

 

45

 

60

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість установ освіти навчально методичною літературою

%

розрах

80

 

20

 

50

 

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 – 2021 роках

 КПКВК*

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість закладів

Од

Мережа

1

 

1

 

 

Середньорічне число штатних одиниць педперсоналу

Од

Мережа

3,5

 

3,5

 

 

Середньорічне число штатних одиниць робітників

Од

Мережа

2

 

2

 

 

Середньорічне число штатних одиниць   всього

Од

Мережа

5,5

 

5,5

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість проведених семінарів

Од

Розрах

30

 

30

 

 

Кількість проведених методоб’єднань

Од

Розрах

60

 

60

 

 

Кількість примірниківнавчальнометодичної літератури

Од

Розрах

3000

 

3000

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Кількість проведених семінарів на одного працівника

Од

Розрах

5

 

5

 

 

Кількість проведених методоб’єднаньна одного працівника

Од

Розрах

10

 

10

 

 

Вартість одного примірника навчально методичної літератури

Грн.

Розрах

60

 

60

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою

%

розрах

50

 

50

 

9. Структура видатків на оплату праці

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

Найменування видатків

2017рік  (звіт)

2018рік (затверджено)

2019рік (проект)

2020рік (прогноз)

2021  рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обов’язкові виплати

303,6

 

320,0

 

307,0

 

397,3

 

390.0

 

 

Стимулюючі доплати та надбавки

110,0

 

148,0

 

140.0

 

150.0

 

170.0

 

 

Грошова винагорода

15,0

 

18,0

 

18,0

 

20.0

 

35.0

 

 

Матеріальна допомога

15,0

 

20,0

 

20,0

 

30.0

 

35.0

 

 

ВСЬОГО

443,6

 

506,0

 

485,0

 

597,3

 

630,0

 

 

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*

Категорії працівників

2017 рік (звіт)

2018 рік (план)

2019 рік

2020 рік

2021 рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педпрацівники

6

6

 

 

4,5

4,5

 

 

3,5

 

3,5

 

3,5

 

 

робітники

2

2

 

 

2

2

 

 

2

 

2

 

2

 

 

ВСЬОГО штатних одиниць

8

8

 

 

6,5

6,5

 

 

5,5

 

5,5

 

5,5

 

 

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

№ з/п

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

2017 рік (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

                                                                                                                                                                                                                                   (тис. грн)

№ з/п

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

2019 рік (прогноз)

2020 рік (прогноз)

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках                                    

                                                                                                                                                                                                                                   (тис. грн)

КПКВК*

Найменування джерел надходжень

2017рік (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках                                    

(тис. грн)

КПКВК*

Найменування джерел надходжень

2020 рік (прогноз)

2021рік (прогноз)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у
20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20__ - 20__ роки

14. Бюджетні зобов’язання у 20__ - 20__ роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ/ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/ надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2014__

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015__

Зміна кредиторської заборгованості

(7–6)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні зобов’язання (5+7)

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2019 (поточному та плановому) роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ/ККК

Найменування

2017 рік

2018 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2017__

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань

(4–6)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018__

(5–6–7)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань

(9-11)

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 (звітному та поточному) роках                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ/ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/ надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.20__

Дебіторська

заборгованість на 01.01.20__

Очікувана дебіторська

заборгованість на 01.01.20__

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п

Найменування

Статті (пункти)

нормативно-правового акта

Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)
(тис. грн)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі

(тис. грн)

Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис. грн)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016_ році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017__ рік та на 2017__ - 2018__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017__ році, та очікувані результати у 2017__ році

В результаті використання коштів загального фонду бюджету 2017 році працівниками методкабінету було проведено 60 засідань методо’єднань вчителів предметників, 30 семінарів на базі ЗНЗ району

 

Начальник відділу освіти

 

______________________________

Т.Д. Штикова

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

Головний бухгалтер

______________________________

І.Г. Миронець

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)