ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

Бюджетний запит на 2017– 2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2 

 

          Відділ освіти Іванівської районної державної адміністрації

  1. 1.      ___________________________________________________________________________ (_0_) (_6_)  

                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           КВК

 

                 Відділ освіти Іванівської районної державної адміністрації

  1. 2.      ___________________________________________________________________________ (_0_) (6__) (0__)  (1 )

                 (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)                              КВК, знак відповідального виконавця

 

               Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо юнацьких спортивних шкіл

  1. 3.      ___________________________________________________________________________ (_0_) (6__) (_1_) (_5_) (_0_) (_3_) (_1_)

                                    (найменування бюджетної програми)                                                                               КПКВК

  1. 4.      Мета бюджетної програми на 2017- 2019__ роки

Забезпечення підготовки участі спортсменів у відповідних змаганнях,розвитку здібностей вихованців ДЮСШ, в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої ДЮСШ. Забезпечення її ефективного використання,для проведення спортивних заходів.

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.1.   Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція  України ( Закон  України від 28.06.1996 року № 254 к/96-ВР)

Бюджетний Кодекс України ( Закон України від 08.07.2010 року №2456-УІ )

Закон України від 28.12.14 р. №80УІІІ  « Про Державний бюджет 2015»

Закон України від 23.05.1991 №1060-ІІХ « Про фізичну культуру і спорт»

Наказ Міністерсва фінансів України №836 від 26.08.2014 р. «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно цільового методу с кладання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ МФУ від 02.12.14 р. №1195 « Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування , які не застосовують програмно цільового методу.»

      Наказ МФУ  від 02.12.14р №1194 « Про внесення змін до Основних підходів із запровадженням програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

  1. 5.      Надходження для виконання бюджетної програми

5.1.   Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*

Код

Найменування

2017 рік (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(12+13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із загального фонду бюджету

890,3

Х

Х

890,3

1161,2

Х

Х

1161,2

1388.1

Х

Х

1388,1

 

 

ВСЬОГО

890,3

 

 

890,3

1161,2

 

 

1161,2

1388.1

 

 

1388.1

5.2.   Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 – 2021 роках

                    (тис. грн)

КПКВК*

Код

Найменування

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Надходження із загального фонду бюджету

1388,1

Х

Х

1388,1

1416,8

Х

Х

1416,8

 

 

ВСЬОГО

1353,1

 

 

1353,1

1416,8

 

 

1416,8

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2217 – 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ

Найменування

2017рік (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(12+13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2111

Заробітна полата

586,2

 

 

586,2

754,3

 

754,3

690,6

864,9

 

 

864,9

 

2120

Нарахування

135,3

 

 

135,3

155,1

 

155,1

151,6

190,3

 

 

190,3

 

2210

Предмети,матеріали

51,8

 

 

51,8

51,4

 

51,4

49,9

90,0

 

 

90,0

 

2240

Оплата послуг (крім комун)

4,9

 

 

4,9

15,0

 

15,0

10,0

15,0

 

 

15,0

 

2250

Видатки на відрядженя

15,0

 

 

15,0

29,5

 

29,5

20,0

50,0

 

 

50,0

 

2272

Оплата водопостачання

0,5

 

 

0,5

0,8

 

0,8

0,5

2,0

 

 

2,0

 

2273

Оплата електроенергії

14,9

 

 

14,9

14,9

 

14,9

14,9

15,9

 

 

15,9

 

2274

Оплата природного газу

82,2

 

 

82,2

140,2

 

140,2

82,2

160,0

 

 

160,0

 

 

ВСЬОГО

890,3

 

 

890,3

1161,2

 

1161,2

1020,0

1388,1

 

 

1388,1

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 – 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*

ККК

Найменування

2017 рік (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019  рік (проект)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(12+13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 – 2021 роках

(тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ

Найменування

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2111

Заробітна плата

900,0

 

 

900,0

953,0

 

 

953,0

 

2120

Нарахування на з/п

186,0

 

 

186,0

196,8

 

 

196,8

 

2210

Предмети,матеріали

70,0

 

 

70,0

70,0

 

 

70,0

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

15,0

 

 

15,0

15,0

 

 

15,0

 

2250

Видатки на відрядження

40,0

 

 

40,0

40,0

 

 

40,0

 

2272

Вода

2,0

 

 

2,0

2,0

 

 

2,0

 

2273

Електроенергія

20,0

 

 

20,0

20,0

 

 

20,0

 

2274

Природний газ

120,0

 

 

120,0

120,0

 

 

120,0

 

 

ВСЬОГО

1353,0

 

 

1353,0

1416,8

 

 

1416,8

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020- 2021 роках

тис. грн)

КПКВК*

ККК

Найменування

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*

Підпрограми/
завдання бюджетної програми

2017 рік (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей юнацькими спортивними школами

792,4

 

 

792,4

1005,3

 

 

1005,3

1210,2

 

 

1210,2

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення ефективного та раціонального використання енергоносіїв

97,6

 

 

97,6

155,9

 

 

155,9

177,9

 

 

177,9

 

ВСЬОГО

890,3

 

 

890,3

1161,2

 

 

1161,2

1388,1

 

 

1388,1

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках

(тис. грн)

КПКВК*

Підпрограми/
завдання бюджетної програми

2020рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка спортивного резерву та підвищеня рівня фізичної підготовленості дітей юнацькими спортивними школами

1211,0

 

 

1211,0

1274,8

 

 

1274,8

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення ефективного та раціонального використання енергоносіїв

142,0

 

 

142,0

142,0

 

 

142,0

 

ВСЬОГО

1353,0

 

 

1353,0

1416,8

 

 

1416,8

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 – 2019 роках

 КПКВК*

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2017 рік (звіт)

2018рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Од.

мережа

1

 

1

 

1

 

 

Утримання ДЮСШ

Тис грн

розрах

484,7

 

562,5

 

838.0

 

 

Кількість штатних працівниківДЮСШ

Од

Мережа

14

 

14

 

14

 

 

тренери

Од

Мережа

5

 

5

 

5

 

 

Адмінперсонал

Од

Мережа

2

 

2

 

2

 

 

робітники

од

Мережа

7

 

7

 

7

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньорічна кількість учнів ДЮСШ

Осіб

розрах

290

 

290

 

290

 

 

Кількість учнів ДЮСШ взяли участь у регіональних змаганнях

осіб

Розрах.

250

 

230

 

230

 

 

Кількістьпридбаного малоцінного спортивного обладнання та інветарюдля ДЮСШ

Од

розрах

3

 

3

 

2

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ в розрахунках на 1 працівника

Тис. дн.

Розрах

34,6

 

40,2

 

82,9

 

 

Середньомісячна зарплата працівника ДЮСШ

Грн..

розрах

1756

 

1888

 

4490

 

 

Середні витрати на забезпеченість участі одного учня у регіональних спортивних змаганнях

грн

розрах

1671

 

1939

 

2000

 

 

Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного інвентарю та обладнання

грн

розрах

150

 

200

 

100

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість учнів ДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях

%

Розрах

50

 

50

 

50

 

 

Дінаміка збільшення кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком

%

Розрах

2

 

2

 

2

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єм витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг втч

грн

Розр.

97,6

 

155,9

 

177,9

 

 

Водопостачання

грн

розрах

0,5

 

0,8

 

2,0

 

 

Електроенергія

грн

Розрах

14,9

 

14,9

 

15,9

 

 

Природний газ

грн

Розрах

82,2

 

140,2

 

160,0

 

 

Загальна площадь приміщень

кв

Інв..справа

1440

 

1440

 

1440

 

 

Площа приміщень яка опалюється

кв

Інв.. справа

1440

 

1440

 

1440

 

 

Продукта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єм споживання в натуральній формі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання

Тис куб м

Розрах

 0,8

 

0,8

 

0.16

 

 

Електроенергія

Тис кВт

Розрах

6,5

 

5,2

 

5.8

 

 

Природний газ

Тис куб м

Розрах

8,10

 

9,40

 

12,5

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній об’єм споживання комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання

Куб м на кв м аг пл..

Розрах

0,01

 

0,01

 

0.02

 

 

Електроенергія

КВт на квм заг пл..

Розрах

0,38

 

0,30

 

0.35

 

 

Природний газ

Куб на кВ м аг пл..

Розрах

0,94

 

1,09

 

1.10

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна економія в натуральному виразі споживання енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання

%

Розр

 

 

 

 

 

 

 

Електроенергія

%

Розр

18,60

 

-3,9

 

 

 

 

Природний газ

%

Розр

1

 

-1,8

 

 

 

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020– 2021 роках

 КПКВК*

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прпогно)

 

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Од.

мережа

1

 

1

 

 

 

 

Обсяг витрат на утримання ДЮСШ

од

мережа

 

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць ДЮСШ

Од

Мережа

14

 

14

 

 

 

 

Тренери

Од

Мережа

5

 

5

 

 

 

 

Адмінперсонал

Од

Мережа

2

 

2

 

 

 

 

робітники

од

Мережа

7

 

7

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньорічна кількість учнів ДЮСШ

Осіб

План по чисельності

290

 

290

 

 

 

 

Кількість учнів які взяли участь в регіональних змаганнях

осіб

Розрах.

230

 

230

 

 

 

 

Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання інвентарю в ДЮСШ

од

розрах

1

 

1

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на утримання 1 працівника ДЮСШ

Грн..

розрах

62.5

 

65.5

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна платапррацівника ДЮСШ

грн

розрах

3154

 

3274

 

 

 

 

Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних змаганнях

грн

Розрах

30.2

 

31.6

 

 

 

 

Середня вартість одиниці придбаного малоцінного придбаного інвентаря для ДЮСШ

грн

розрах

100

 

100

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість учнів ДЮСШ які здобули призові місця в регіональних змаганнях

%

Розрах

45

 

45

 

 

 

 

Динаміка збільшення кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком

%

Розрах

2

 

2

 

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єм витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг втч

грн

Розр.

142000

 

142000

 

 

 

 

Водопостачання

грн

розрах

2000

 

2000

 

 

 

 

Електроенергія

грн

Розрах

20000

 

20000

 

 

 

 

Природний газ

грн

Розрах

120000

 

120000

 

 

 

 

Загальна площадь приміщень

кв

Інв..справа

1440

 

1440

 

 

 

 

Площа приміщень яка опалюється

кв

Інв.. справа

1440

 

1440

 

 

 

 

Продукта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єм споживання в натуральній формі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання

Тис куб м

Розрах

0.16

 

0.20

 

 

 

 

Електроенергія

Тис кВт

Розрах

5.8

 

5.8

 

 

 

 

Природний газ

Тис куб м

Розрах

8.6

 

8.6

 

 

 

 

Середній об’єм споживання комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання

Куб м на кв м аг пл..

Розрах

0.03

 

0.06

 

 

 

 

Електроенергія

КВт на квм заг пл..

Розрах

0.36

 

0.40

 

 

 

 

Природний газ

Куб на кВ м аг пл..

Розрах

6.1

 

6.5

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна економія в натуральному виразі споживання енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання

%

Розр

 

 

 

 

 

 

 

Електроенергія

%

Розр

 

 

 

 

 

 

 

Природний газ

%

Розр

 

 

 

 

 

 

9. Структура видатків на оплату праці

          тис. грн)

КПКВК*

Найменування видатків

2017 рік  (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019рік (проект)

2020 рік (прогноз)

2021ік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

  Обов’язкові виплати

456,0

 

560,0

 

476,9

 

520,0

 

563,0

 

 

Стимулюючі надбавки та доплати

100,2

 

154,3

 

300,0

 

340.9

 

340.0

 

 

Щорічна винагорода

15,0

 

20,0

 

44,0

 

19.1

 

25.0

 

 

Матеріальна допомога

15,0

 

20,0

 

44,0

 

20.0

 

25.0

 

 

ВСЬОГО

586,2

 

754,3

 

864,9

 

900,0

 

953,0

 

 

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*

Категорії працівників

2017рік (звіт)

2018 рік (план)

2019рік

2020 рік

2021 рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Адмінперсонал

2

2

 

 

2

2

 

 

2

 

2

 

2

 

 

Тренери

5

5

 

 

5

5

 

 

5

 

5

 

5

 

 

робітники

7

7

 

 

7

7

 

 

7

 

7

 

7

 

 

ВСЬОГО штатних одиниць

14

14

 

 

14

14

 

 

14

 

14

 

14

 

 

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

№ з/п

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

2017 рік (звіт)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

                                                                                                                                                                                                                                   (тис. грн)

№ з/п

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках                                    

(тис. грн)

КПКВК*

Найменування джерел надходжень

2017 рік (звіт)

2018 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках                                    

                                                                                                                                                                                                                                   (тис. грн)

КПКВК*

Найменування джерел надходжень

2020 рік (прогноз)

2021рік (прогноз)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у
20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20__ - 20__ роки

14. Бюджетні зобов’язання у 20__ - 20__ роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

(тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ/ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/ надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2017__

Кредиторська заборгованість на 01.01.2018__

Зміна кредиторської заборгованості

(7–6)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні зобов’язання (5+7)

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ/ККК

Найменування

2017 рік

2018 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2015__

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань

(4–6)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016__

(5–6–7)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань

(9-11)

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017- 2018 (звітному та поточному) роках                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ/ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/ надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.20__

Дебіторська

заборгованість на 01.01.20__

Очікувана дебіторська

заборгованість на 01.01.20__

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п

Найменування

Статті (пункти)

нормативно-правового акта

Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)
(тис. грн)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі

(тис. грн)

Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис. грн)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016_ році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017__ рік та на 2018__ - 2018__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017__ році, та очікувані результати у 2017__ році. Внаслідок збільшення загального фонду , були проведені всі заплановані змагання.  Збільшилась кількість спортивних заходів , а також призових місць.

 Начальник відділу освіти

______________________________

Т.Д. Штикова_____________

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

Головний бухгалтер

 

І.Г. Миронець

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)