Основні завдання відділу освіти районної державної адміністрації:

- реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

- зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;

- аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;

- організація навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;

- контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;

- забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я і захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.