26.07.2018

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Іванівської районної державної адміністрації

                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   Наказ керівника апарату

                                                                                   районної державної

                                                                                   адміністрації

                                                                                   24.07. 2018 року

                                                                                   № 11/А-2018

 

Умови

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

державної служби категорії «В» - головного

спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції

Іванівської районної державної адміністрації

(67200, смт Іванівка, вулиця Центральна,93)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

   1) Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням в апараті районної державної адміністрації, її структурних підрозділах.

   2) Надає апарату районної державної адміністрації, її структурним підрозділам та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

    3)Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб апарату районної державної адміністрації,

її структурних підрозділів , вносить голові районної державної адміністрації  пропозиції щодо усунення таких ризиків.

   4) Надає допомогу працівникам апарату районної державної адміністрації в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій;

 5)У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами апарату районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти голову районної державної адміністрації, а у разі необхідності - правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

 6)Веде облік працівників апарату районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

 7)Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

 8)Розглядає в межах повноважень повідомлення про випадки корупційних та інших неправомірних діянь (дій або бездіяльності) з боку працівників апарату районної державної адміністрації, її структурних підрозділів.

 9)Повідомляє у письмовій формі голові районної  державної адміністрації, та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами апарату районної державної адміністрації, її структурних підрозділів;

 10) За рішенням голови районної державної адміністрації здійснює перевірки діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації в межах своєї компетенції.

Умови оплати праці

Посадовий оклад –  4100  грн., інші виплати відповідно до Закону України

 «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5.Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. 

6.Заповнена особова картка встановленого зразка.

7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2017 рік (надається у вигляді  роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Кандидати можуть подавати інші документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Строк подання документів – 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Документи приймаються за адресою:

Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, вулиця Центральна, 93, каб. 204

до 18.00  22 серпня  2018  року.

Місце, дата та час початку проведення конкурсу

Конкурс буде проведено  за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, вулиця Центральна,93, каб. 204

29 серпня  2018 року о 10.00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Гончаренко Юлія Григорівна, тел. 3-11-41, amarlanh@ivanivka.odessa.gov.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

 Вища освіта юридичного спрямування за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

 Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

 Якісне виконання  поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

2.

 Командна робота та взаємодія

1)    вміння працювати в команді;

2)    вміння ефективної координації з іншими.

3.

 Сприйняття змін

1)    виконання плану змін та покращень;

2)    здатність приймати змін та змінюватись.

4.

 Технічні вміння

 Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

5.

 

 Особистісні компетенції

1)    відповідальність;

2)    наполегливість;

3)    уважність до деталей;

4)    вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України,

Закон України «Про державну службу»,

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»,

Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 Закон України «Про очищення влади»,
  постанова Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»,
  постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня вересня 2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»,

  постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади».