11.01.2017

Оголошено на заміщення вакантної посади начальника служби у справах дітей Іванівської райдержадміністрації!

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження виконуючого обов’язки голови районної державної адміністрації 11.01. 2017 року № 1/А-2016

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади
начальника служби у справах дітей Іванівської районної державної адміністрації (67200, смт Іванівка, вулиця Центральна,93)

Загальні умови
Посадові обов’язки Забезпечення реалізації державної політики
з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, профілактика вчинень
правопорушень дітьми. Організація розроблення здійснення на території району заходів, спрямованих на поліпшення
становища дітей, їх фізичного, інтелектуального розвитку, запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності,
запобігання вчиненню дітьми правопорушень. Забезпечення ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4480 грн., інші виплати
згідно Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на
посаду - Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх
подання
1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або
четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення
відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Заповнена особова картка встановленого зразка.
6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів - 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, вулиця Центральна,93, каб. 204
до 18.00 « 25» січня 2017 року

Дата, час і місце проведення конкурсу
Конкурс буде проведено «31» січня 2017 року о 10.00 за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, вулиця Центральна,93, каб. 204

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса
електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з
питань проведення конкурсу Гончаренко Юлія Григорівна, тел. 3-11-41, amarlanh@ivanivka.odessa.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1. Освіта Вища освіта ступеня магістра
2. Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби
категорії «А» чи «Б», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності не менше одного року.
3. Володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги
1. Освіта Вища освіта ступеня магістра педагогічного ,
соціального ( психологія, соціологія) або юридичного спрямування
2. Знання законодавства Конституція України;
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Про запобігання корупції»;
Закон України «Про очищення влади»;
Сімейний кодекс України;
Закон України «Про охорону дитинства»;
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав
усиновлених дітей».
3. Професійні чи технічні знання
1) знання процедури розроблення та виконання цільових програм з охорони та соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
2) знання принципів функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Діти" та порядку ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і
сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів ;
3) знання основ державного управління, аналізу державної політики, соціально-економічного прогнозування та планування, господарської діяльності та господарських відносин;
4) володіння сучасними методами управління персоналом та організацією.
4. Спеціальний досвід роботи. Досвід роботи на керівних посадах не менше 1року
5. Знання сучасних інформаційних технологій. Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.
6. Особистісні якості 
1) аналітичні здібності;
2) дисципліна і системність;
3) інноваційність та креативність;
4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;
5) дипломатичність та гнучкість;
6) незалежність та ініціативність;
7) орієнтація на обслуговування;
8) вміння працювати в стресових ситуаціях.