Розпорядження від 27.02.2018 №86/А-2018 "Про проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в Іванівській районній державній адміністрації"

Відповідно пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року №1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», наказу Національного агентства України з питань державної служби від 21лютого 2018 року № 49 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», з метою організованого проведення І туру Конкурсу та в зв’язку з кадровими змінами:

 1. Затвердити Положення про Організаційний комітет І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в Іванівській районній державній адміністрації (додається

   2. Затвердити склад Організаційного комітету з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в Іванівській районній державній адміністрації (додається).

  2. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження голови районної державної адміністрації  від 20 лютого 2012 року № 72/А - 2012 «Про проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» та розпорядження виконуючого обов’язки голови районної державної адміністрації від 20 березня 2017 року № 38/А-2017 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 лютого 2012 року № 72/А - 2012». 

         3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації.

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                        В.І. Лобач

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної

адміністрації

27.02.2018року

№86/А-2018

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Організаційний комітет з проведення І туру щорічного

Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

в Іванівській районній державній адміністрації

 

         Це Положення визначає загальний порядок діяльності Організаційного комітету з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (далі – Оргкомітет).

         Метою проведення  Конкурсу Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець є зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

 

І. Загальні положення

 

         1. Оргкомітет очолює керівник апарату районної державної адміністрації. До його персонального складу можуть входити представники місцевих, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, навчальних закладів, громадськості, засобів масової інформації, незалежні експерти.

 

II . Правові підстави діяльності Оргкомітету

 

         У своїй діяльності Оргкомітет керується:

- постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року№1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»;

           - Методичними рекомендаціями Національного агентства України з питань державної служби щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»;

- зазначеним Положенням.

 

ІІІ. Організація роботи Оргкомітету

 

         1. Засідання Оргкомітету проводяться відповідно до календарного плану проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (далі – Календарний план).

         2. Засідання Оргкомітету є правомірним, якщо в його роботіберуть участь не менш як 2/3 його складу .

         3. Рішення Оргкомітету приймаються простою більшістю від присутніх його членів відкритим голосуванням.

         4. У випадку рівного розподілу голосів членів Оргкомітету вирішальним є голос голови Оргкомітету або головуючого.

         5. За підсумками засідань Оргкомітет приймає рішення, що оформляються протоколом. Рішення Оргкомітету оскарженню з боку учасників Конкурсу не підлягають.

 

IV . Повноваження Оргкомітету

 

         1.Вирішує питання розподілу обов'язків серед членів, затверджує Календарний план на поточний рік та план заходів щодо проведення Конкурсу.

         2. Розробляє вимоги  та критерії оцінки щодо складання учасниками Конкурсу тестових завдань, що стосуються функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад.

         3. Визначає порядок фінансування заходів щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу.

         4. Розглядає у загальне ні підсумки проведення І туру Конкурсу.

         5. Визначає переможців та лауреатів Конкурсу у кожній номінації за підсумками І туру шляхом відкритого голосування.

         6. Вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо нагородження  та інших форм  заохочення переможців та лауреатів Конкурсу у кожній номінації.

         7. Організовує роботу щодо висвітлення результатів Конкурсу в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

 

V . Повноваження голови Оргкомітету

 

         1. Здійснює загальне керівництво Оргкомітетом та затверджує його рішення.

2.  Вносить зміни , у разі потреби, до персонального складу Оргкомітету.

 

VI . Повноваження заступника голови Оргкомітету

 

         1. Заміщує голову Оргкомітету у випадках його відсутності.

         2. Організовує роз’яснювальну роботу щодо проведення Конкурсу, координує узагальнення та розміщення матеріалів на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

 

VII . Повноваження секретаря Оргкомітету

 

         1. ЗдійснюєорганізаційнезабезпеченнядіяльностіОргкомітетувідповідно до зазначеного Положення.

         2. Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях Оргкомітету.

         3. Організовує засідання Оргкомітету, інформує про хід виконання затверджених планів роботи Оргкомітету, складає протоколи його засідань, надсилає до організаційних комітетів вищого рівня прийняті рішення.

 

VIII . Повноваження членів Оргкомітету

 

         1. Виконують повноваження відповідно до розподілу обов'язків, беруть участь у засіданнях Оргкомітету.

         2. Беруть участь в організації конкурсних змагань учасників І туру Конкурсу, визначають переможців та лауреатів Конкурсу за номінаціями.

 

IX. Регламент Оргкомітету

 

         Цей Регламент визначає та врегульовує внутрішній порядок роботи Оргкомітету, базується на правових нормах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» та положенням про Оргкомітет.

         1.Оргкомітеторганізовуєсвоюдіяльністьвідповідно до Календарного плану та поточних планів роботи.

         2ПоточніпланироботиОргкомітету на відповідний період формуються та затверджуються на кожному з його засідань, починаючи з організаційного засідання.

         3Оргкомітет проводить засідання, що плануються з урахуванням Положення про Оргкомітет, Календарного плану та у разі необхідності.

         4. На своїх засіданнях Оргкомітет розглядає питання щодо:

- розподілу функцій та обов'язків;

- планування роботи;

- підготовки та проведення заходів, пов'язаних із організацією і проведенням Конкурсу;

- обговорення методичних матеріалів з питань, пов'язаних з проведенням Конкурсу;

- визначення переможців та лауреатів за підсумками І туру Конкурсу;

- інших питань проведення Конкурсу .

         5.Рішення Оргкомітету оформлюються протоколами, які підписує голова, заступник голови, секретар та члени Оргкомітету.

         6.Оргкомітет в установленому порядку надсилає до оргкомітету з проведення другого туру Конкурсу необхідну інформацію щодо прийнятих рішень, тощо.

         8.Інформуваннягромадськостіщодо ходу проведення Конкурсу відбувається за окремим планом, затвердженим Оргкомітетом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток

до розпорядження голови

районної державної

адміністрації

27.02.2018 року

№86/А-2018

 

СКЛАД

Організаційного комітету з проведення І туру щорічного

 Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

 в Іванівській районній державній адміністрації

 

Білоус

Лілія Леонтіївна

 

 

Ковальчук Тетяна                  Анатоліївна                             

-

керівник апарату  районної державної

адміністрації,  голова Організаційного комітету

 

- начальник  відділу управління персоналом

  апарату районної державної адміністрації,

  заступник голови Організаційного комітету

 

Чоботар

Діана Дмитрівна

-

  головний спеціаліст відділу управління   

   персоналом апарату районної державної

   адміністрації, секретар Організаційного комітету

 

 

 

 

Члени Організаційного комітету:

 

Кухарчик

Ірина Степанівна

 

-

завідувач юридичного сектору апарату

районної державної адміністрації

 

Токар 

Лариса Федорівна

-

головний редактор Іванівської районної газети  «Степові зорі» (за згодою)

 

Баланко Євген Васильович

-

начальник відділу надання адміністративних послуг  районної державної адміністрації

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                         Л.Л.Білоус