11.02.2014

Декларування доходів ,витрат і зобов’язань фінансового характеру державних службовців

Відповідно до статті 12 Закону України « Про засади запобігання і протидії корупції» суб’єкти декларування зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за встановленою Законом формою
Законом України 
№ 224-VII від 14.05.2013 внесені зміни та доповнення до статті 12 Закону України « Про засади запобігання і протидії корупції» ,на які варто звернути увагу.
Суб’єкти декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Суб’єкти декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, визначеними цим Законом.
Існуючий перелік осіб, відомості про декларації яких оприлюднюються в офіційних виданнях, доповнено посадою секретаря сільської, селищної, міської ради . 
Декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах або опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування. Відповідні відомості, розміщенні на офіційних веб-сайтах державних органів та органів місцевого самоврядування, оприлюднюються на термін не менше одного року.
Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також реєстрації місця проживання, дати народження декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають.
За інформацією районного суду, у 2013 році до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 170 гривень за порушення норм статті 12 Закону України « Про засади запобігання і протидії корупції» притягнено двох депутатів місцевих рад (Іванівської селищної та Северинівської сільської).

 

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної та мобілізаційної роботи
апарату райдержадміністрації В.А. Ковтонюк