19.03.2015

 

Інформація

про виконання  вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

в Іванівській районній державній адміністрації 

за  2014 рік

 

   Протягом 2014 року в райдержадміністрації проведена певна робота  щодо запобігання та протидії корупції.

З  метою максимального доступу громадськості до публічної  інформації та попередження проявам корупції в  райдержадміністрації вжиті відповідні заходи  щодо забезпечення  належного виконання  документів вищих органів державної влади , недопущення порушення  визначених термінів. З 2012 року  запроваджена  автоматизована системи реєстрації документів та контролю за їх виконанням в останній версії СЕДО «Діло».  На веб-сайті райдержадміністрації  в  підрозділі «Система обліку публічної інформації» публікуються доручення голови райдержадміністрації, протоколи апаратних нарад ,протоколи засідань колегії райдержадміністрації та інша інформація.

    З метою реалізації основних  напрямів Національної антикорупційної стратегії, завершення процесу розмежування функцій органів державної влади з надання адміністративних послуг та контрольно-наглядових функцій, надання адміністративних послуг виключно органами державної влади, з 29 листопада 2013 року в районі діє  Центр надання адміністративних послуг, складовою частиною якого є дозвільний центр. Протягом 2014 року в дозвільний центр за одержанням консультацій до державного адміністратора звернулося 7 суб’єктів господарювання. Державними адміністраторами сформовано 35 дозвільних справ щодо отримання документів дозвільного характеру,  видано 16 документів суб’єктам господарювання, відмовлено у видачі документів дозвільного характеру 14 суб’єктам господарювання. Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання  адміністративних послуг» з 1 вересня 2014 року  частина адміністративних послуг Іванівського  районного сектору ГУ ДСНС України в Одеській області, Іванівського  міжрайонного управління  ГУ Держсанепідслужби в Одеській області, а з 1 жовтня 2014 року Іванівського районного сектору ДМС України в Одеській області надаються в Центрі надання адміністративних послуг. Кількість наданих адмінпослуг за 2014 рік складає 1619, кількість наданих консультацій – 978.

     Відповідно до  ст. 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», всі державні службовці підписали зобов’язання щодо дотримання спеціальних обмежень, установлених для державних службовців та інших осіб, що уповноважені виконувати функції держави, порушень норм даної статті не встановлено. Обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності не виявлено (ст. 7 Закону).     Випадків одержання державними службовцями безпосередньо або через інших осіб подарунків (пожертв) від юридичних або фізичних осіб не виявлено (ст.8 Закону). Обставин щодо обмеження роботи близьких осіб не виникало (ст. 9 Закону).

    Прийом державних службовців на роботу проводяться на конкурсній основі після  проведення спеціальної перевірки (ст.11 Закону). Протягом 2014 року проведено 3 спеціальні перевірки відомостей щодо осіб, які претендували на заняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави.  Повідомлень про  виникнення  конфлікту інтересів  серед держаних службовців райдержадміністрації  не надходило (ст. 14 Закону ). На виконання  ст. 17 Закону, райдержадміністрація протягом  2014 року не одержувала від  фізичних та юридичних осіб  безоплатних послуг та майна.

      На виконання ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», з метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, всі державні службовці райдержадміністрації без порушення термінів подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік. Також подано  9 декларацій суб’єктами декларування, які звільнилися з посад протягом 2014 року, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Логічних та арифметичних помилок при  заповненні декларацій, а також наявності  конфлікту інтересів не виявлено.

      На виконання п.2 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013  рік голови райдержадміністрації, першого заступника та заступника голови райдержадміністрації опубліковані в районній газеті «Степові зорі» від  5 квітня 2014 року № 23 та  розміщені на  офіційному веб-сайті райдержадміністрації.14 квітня 2014 року на апаратній нараді в райдержадміністрації розглянуті підсумки  декларування доходів державних службовців райдержадміністрації за 2013 рік.    

     Фактів припинення державної служби державним  службовцям райдержадміністрації  протягом 2014 року за  порушення  вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»  не було.

    Виконання заходів щодо запобігання і протидії корупції знаходиться на постійному  контролі в райдержадміністрації, систематично здійснюється моніторинг плану заходів, аналізується стан та результати роботи щодо додержання антикорупційного законодавства.

    13 січня 2014 року на апаратній нараді в райдержадміністрації розглянуте питання про виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в райдержадміністрації протягом 2013 року. Інформація також розміщена в районній газеті «Степові зорі» та на веб - сайті райдержадміністрації.

   30 липня 2014 року на колегії в райдержадміністрації було розглянуте питання «Про стан кадрової роботи та дотримання вимог законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

19 червня 2014 року 32 державних службовця взяли участь у виїзному  одноденному короткотерміновому тематичному семінарі з підвищення кваліфікації керівників, спеціалістів структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації на тему: «Актуальні питання державного управління. Запобігання та протидія корупції в органах державної влади», організованому правлінням підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління при Президентові України. 20 державних службовців отримали відповідні сертифікати.

    З метою підвищення рівня знань з питань протидії корупції серед державних службовців, які працюють в органі виконавчої влади, протягом 2014 року проведено 7 навчань керівників структурних підрозділів та  апарату райдержадміністрації: 14 лютого (взяло участь 35 осіб), 15 травня (взяло участь 34 особи), 16 червня (взяло участь 38 осіб), 4 вересня (взяло участь 35 осіб), на яких вивчені основні питання антикорупційного законодавства. 12 листопада та 12 грудня  2014 року на навчанні  державних службовців структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації та осіб, зарахованих до кадрового резерву, було вивчено Закон України  від 14 жовтня 2014 року № 1700-УІІ  «Про запобігання корупції», в навчанні взяли участь 77 осіб.

     З метою реалізації  антикорупційної стратегії, затвердженої Указом Президента України № 1001/2011 від 21 жовтня 2011 року «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», робота райдержадміністрації проводиться відкрито та прозоро. Засідання колегій райдержадміністрації та сесій районної ради проводяться із запрошенням всіх зацікавлених осіб. Діяльність райдержадміністрації висвітлюється на шпальтах районної газети «Степові зорі», а також по 23 розділах на веб-сайті «Іванівська райдержадміністрація», протягом року всі розділи оновлено, в тому числі щодо   запобігання проявам корупції. 

     Для інформування населення про діяльність органів виконавчої влади протягом   2014 року на сторінках районної газети «Степові зорі» опубліковано 84 виступи  керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. З метою отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання  в райдержадміністрації  постійно діє «телефон довіри» 3-12-08.

    Під час засідання громадської ради при Іванівській райдержадміністрації 6 лютого 2014 року розглянуте питання участі громадськості у заходах щодо запобігання корупції та виявлення фактів наявності конфлікту інтересів. Під час зустрічей з громадськістю, представниками громадських організацій систематично проводиться роз’яснення   антикорупційного законодавства.

    Протягом року завідувачем сектору з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації проведено 2 «прямі телефонні лінії»:

1. 30 травня на тему «Обмеження щодо використання службового становища, обмеження щодо роботи близьких осіб державних службовців відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»;

2. 15 листопада на тему «Обмеження  щодо  осіб, які  звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

     Відповідно до повідомлень Іванівського районного суду, до адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення державні службовці райдержадміністрації протягом 2014 року не притягалися. Притягнуто до адміністративної відповідальності одну посадову особу органу місцевого самоврядування.

 

№ п/п

Найменування органу виконавчої влади

Найменування посади, Прізвище, ім’я та по батькові особи, яка скоїла корупційне правопорушення

 

Дата складання протоколу

Кваліфікація корупційного діяння (стаття Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” або стаття Кримінального кодексу України)  та короткий зміст правопорушення

Дата прийняття рішення судом та результати рішення (стаття, міра покарання, сума накладеного штрафу, гривень)

Заходи, вжиті до державних службовців згідно ст. 22 Закону України "Про засади запобігання і протидії  корупції ”

1.

Іванівський районний суд Одеської області

Голова Радісненської селищної ради Савченко Віктор Дорофтійович

24.09.2014

ст. 172-7 КУпАП

не вжив заходів щодо недопущення можливості виникнення конфлікту інтересів, не повідомивши письмово Радісненську селищну раду про наявність конфлікту інтересів

02.10.2014 року, штраф в розмірі 170,00 грн.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 23 грудня 2014 року № 329/А-2014 затверджені заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2015 рік, уточнено персональний склад відповідальних за  координацію та організацію роботи з питань протидії корупції.

Відповідальним за координацію роботи з питань запобігання корупційними правопорушенням визначено    керівника апарату райдержадміністрації.

Відповідальним за організацію роботи з питань запобігання корупції визначено  завідувача сектору з питань  взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції  апарату райдержадміністрації.

 

 

 

Завідувач сектору з питань взаємодії з правоохоронними

органами, оборонної та мобілізаційної роботи,

запобігання та виявлення корупції

апарату райдержадміністрації                                                                                                      В.А. Ковтонюк