13.01.2014

Інформація про підсумки роботи щодо запобігання і протидії корупції серед державних службовців у 2013 році

Протягом 2013 року в райдержадміністрації проведена певна робота щодо виконання вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції ”.
Відповідно до ст. 6 Закону , всі державні службовці підписали зобов’язання щодо дотримання спеціальних обмежень, установлених для державних службовців та інших осіб, що уповноважені виконувати функції держави, порушень норм даної статті не встановлено. Обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності не виявлено ( ст. 7 Закону). Випадків одержання державними службовцями безпосередньо або через інших осіб подарунків (пожертв) від юридичних або фізичних осіб не виявлено (ст.8 Закону).Обставин щодо обмеження роботи близьких осіб не виникало ( ст. 9 Закону). 
Прийом державних службовців на роботу проводяться на конкурсній основі після проведення спеціальної перевірки ( ст.11 Закону). Протягом 2013 року проведено 10 спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендували на заняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави. Слід зазначити, що всі 10 перевірок проведені з перевищенням терміну розгляду в зв’язку з порушенням строків Департаментом освіти і науки та управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації. Повідомлень про виникнення конфлікту інтересів серед держаних службовців райдержадміністрації не надходило (ст. 14 Закону ). На виконання ст. 17 Закону , райдержадміністрація протягом 2013 року не одержувала від фізичних та юридичних осіб безоплатних послуг та майна . 
На виконання ст. 12 Закону України « Про засади запобігання і протидії корупції» своєчасно, до 1 квітня 2013 року, 74 державні службовці апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік . Відповідно до п. 2 зазначеної статті , повідомлення щодо декларацій голови райдержадміністрації та заступників, голови районної ради та заступника, голів сільських та селищних рад опубліковані в районній газеті « Степові зорі» від 13 квітня 2013 року № 15 та на веб - сторінці райдержадміністрації. 
За повідомленнями Іванівського районного суду, державні службовці райдержадміністрації та посадові особи органів місцевого самоврядування протягом 2013 року до адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення не притягалися. Фактів припинення державної служби державним службовцям райдержадміністрації у 2013 році за порушення вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» не було. 
Виконання плану заходів щодо запобігання і протидії корупції знаходиться на постійному , систематично здійснюється його моніторинг.
14 січня 2013 року на апаратній нараді в райдержадміністрації розглянуте питання про виконання вимог Закону України « Про засади запобігання і протидії корупції» в райдержадміністрації протягом 2012 року. Інформація також розміщена в районній газеті « Степові зорі» та на веб - сайті райдержадміністрації.
30 січня 2013 року на колегії в райдержадміністрації розглянуте питання «Про стан та шляхи удосконалення кадрової роботи та дотримання законодавства про державну службу, попередження проявів корупції в Іванівській районній державній адміністрації» та прийняте відповідне розпорядження голови райдержадміністрації № 15/А-2013.
На виконання пункту 5 зазначеного розпорядження голови виконкомів сільських, селищних рад розробили плани заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки, копії планів надали до сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації.
31 липня 2013 року на колегії в райдержадміністрації розглянуте питання «Про стан кадрової роботи та дотримання вимог законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» .
З метою підвищення рівня знань з питань протидії корупції серед державних службовців, які працюють в органі виконавчої влади, протягом року проведено 4 навчання керівників структурних підрозділів, апарату райдержадміністрації з питань застосування антикорупційного законодавства.
З метою максимального доступу до інформації громадськості та попередження проявам корупції в органах влади, вжиті відповідні заходи щодо забезпечення належного виконання документів вищих органів державної влади. З 2012 року в райдержадміністрації запроваджена автоматизована системи реєстрації документів та контролю за їх виконанням «Діло». В червні 2013 року встановлено систему електронного документообігу «Діло» в останній версії СЕДО «Діло», яка відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації». 
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.06.2013 року № 184/А- 2013 затверджено Положення про Порядок надання державним службовцям Іванівської райдержадміністрації права застосування електронного цифрового підпису, ведення обліку, зберігання та знищення їх особистих ключів інформації, необхідної для формування, скасування, блокування або поновлення посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів. 21 червня 2013 року в КП «Інформаційно-аналітичний центр» отримано електронну цифрову печатку, що дало можливість запровадити електронне листуватися з органами виконавчої влади з використанням цифрового підпису.
Відповідно п.3 зазначеного розпорядження, систематично оновлюються розділи на веб-сайті «Іванівська райдержадміністрація», де висвітлюється діяльність райдержадміністрації та надаються інформаційні матеріали до розділу «Новини». В рубриці «Розпорядження» на веб-сайті райдержадміністрації постійно оприлюднюються розпорядження голови райдержадміністрації з основної діяльності. Для інформування населення про діяльність органів виконавчої влади протягом 2013 року на сторінках районної газети "Степові зорі" опубліковано 167 виступів керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. З метою отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання в райдержадміністрації постійно діє «телефон довіри » 3-12-08 . Протягом року завідувачем сектору взаємодії з правоохоронними органами,оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації проведено 2 « прямі телефонні лінії » з питань антикорупційного законодавства.
За ініціативи сектору взаємодії з правоохоронними органами,оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації , 18 жовтня 2013 року на громадській раді при Іванівській райдержадміністрації розглянуте питання: «Участь громадськості у заходах щодо запобігання корупції як запорука успішної антикорупційної політики».
З метою реалізації основних напрямів Національної антикорупційної стратегії, завершення процесу розмежування функцій органів державної влади з надання адміністративних послуг та контрольно-наглядових функцій, надання адміністративних послуг виключно органами державної влади, 29 листопада 2013 року в районі відкрито Центр надання адміністративних послуг.
Відповідно до Указу Президента України від 23 квітня 2013 року № 229/2013 «Про План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки», на виконання розпорядження виконуючого обов’язки голови обласної державної адміністрації від 8 серпня 2013 року № 786/А-2013 «Про заходи щодо запобігання конфлікту інтересів та врегулювання його в разі виникнення на 2013-2016 роки», з метою запровадження у структурних підрозділах районної державної адміністрації дієвих механізмів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення, розпорядженням голови райдержадміністрації від 5 вересня 2013 року № 272/А-2013 затверджені заходи щодо запобігання конфлікту інтересів та врегулювання його в разі виникнення на 2013-2016 роки .
 На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 27 листопада 2012 року № 1276/А-2012 « Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки », розпорядженням голови райдержадміністрації від 11 грудня 2013 року № 405/А-2013 затверджені заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2014 рік, уточнено персональний склад відповідальних за координацію та організацію роботи з питань протидії корупції.
Відповідальним за координацію роботи з питань запобігання корупційними правопорушенням визначено керівника апарату райдержадміністрації.
Відповідальним за організацію роботи з питань запобігання корупції визначено завідувача сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

 

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної та мобілізаційної роботи
апарату райдержадміністрації В. А. Ковтонюк