06.08.2014

Інформація Про виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в Іванівській райдержадміністрації за перше півріччя 2014 року

Протягом першого півріччя 2014 року в райдержадміністрації проведена певна робота щодо виконання вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції ”.

Відповідно до ст. 6 Закону, всі державні службовці підписали зобов’язання щодо дотримання спеціальних обмежень, встановлених для державних службовців та інших осіб, що уповноважені виконувати функції держави, порушень норм даної статті не встановлено. Обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності не виявлено (ст. 7 Закону). Випадків одержання державними службовцями безпосередньо або через інших осіб подарунків (пожертв) від юридичних або фізичних осіб не виявлено (ст.8 Закону). Обставин щодо обмеження роботи близьких осіб не виникало (ст. 9 Закону).

Прийом державних службовців на роботу проводяться на конкурсній основі після проведення спеціальної перевірки (ст.11 Закону). Протягом півріччя проведена 1 спеціальна перевіркавідомостей щодо особи, яка претендувала на зайняття посади державного службовця. Повідомлень про виникнення конфлікту інтересів серед держаних службовців райдержадміністрації не надходило (ст. 14 Закону). На виконання ст. 17 Закону, райдержадміністрація не одержувала від фізичних та юридичних осіб безоплатних послуг та майна.

Станом на 1 квітня 2014 року в трудових відносинах з райдержадміністрацією перебуває всього 78 суб’єктів декларування. Відповідно до статті 12 Закону, всі державні службовці райдержадміністрації без порушення термінів подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік. Також подали декларації 2 суб’єкти декларування, які звільнилися з посад з 14 травня 2013 року по 1 січня 2014 року, за період , не охоплений раніше поданими деклараціями.

Логічних та арифметичних помилок при заповненні декларацій, а також наявності конфлікту інтересів не виявлено.

На виконання п.2 ст. 12 Закону, відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік голови райдержадміністрації, першого заступника та заступника голови райдержадміністрації опубліковані в районній газеті «Степові зорі» від 5 квітня 2014 року № 23 та розміщені на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

14 квітня 2014 року на апаратній нараді в райдержадміністрації розглянуті підсумки декларування доходів державних службовців райдержадміністрації за 2013 рік.

Виконання плану заходів щодо запобігання і протидії корупції знаходиться на постійному контролі, систематично здійснюється його моніторинг.

13 січня 2014 року на апаратній нараді в райдержадміністрації розглянуте питання про виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» протягом 2013 року. Інформація також розміщена в районній газеті «Степові зорі» та на веб-сайті райдержадміністрації.

29 січня 2014 року на колегії в райдержадміністрації розглянуте питання «Про стан виконання завдань, визначених актами та дорученнями Президента України у сфері кадрової політики у 2013 році та попередження проявів корупції в Іванівській районній державній адміністрації» та прийняте відповідне розпорядження голови райдержадміністрації № 15/А-2014.

Протягом першого півріччя 2014 року проведені два навчання керівників структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації по запобіганню корупції :

14 лютого проведене методичне заняття щодо заповнення декларації, надано 16 індивідуальних консультацій державним службовцям райдержадміністрації з даного питання;

15 травня вивчені питання обмеження щодо використання службового становища (ст. 6 Закону ) та обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (ст. 10 Закону).

19 червня 2014 року державні службовці райдержадміністрації взяли участь у виїзному одноденному короткотерміновому семінарі з підвищення кваліфікації керівників, спеціалістів, організованому ОРІДУ НАДУ на тему: «Актуальні питання державного управління. Запобігання та протидія корупції в органах державної влади». 20 державних службовців отримали відповідні сертифікати.

30 травня 2014 року завідувачем сектору з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації проведено «пряму телефонну лінію» на тему: «Обмеження щодо використання службового становища, обмеження щодо роботи близьких осіб державних службовців відповідно до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції ”.

З метою максимальної відкритості та прозорості діяльності органу влади, попередження проявів корупції в райдержадміністрації», робота райдержадміністрації проводиться відкрито та прозоро. Засідання колегій райдержадміністрації проводяться із запрошенням всіх зацікавлених осіб.Діяльність райдержадміністрації висвітлюється на шпальтах районної газети «Степові зорі», а також по 50 розділах на веб-сайті «Іванівська райдержадміністрація», протягом півріччя оновлено 17 розділів, в тому числі щодо запобігання проявам корупції. Також на сайті постійно висвітлюється робота зі зверненнями громадян, публікуються звіти та найбільш актуальні, затребувані теми, що порушуються громадянами.

Під час засідання громадської ради при Іванівській райдержадміністрації 6 лютого 2014 року розглянуте питання участі громадськості у заходах щодо запобігання корупції та виявлення фактів наявності конфлікту інтересів. Під час зустрічей з громадськістю, представниками громадських організацій систематично проводиться роз’яснення антикорупційного законодавства.

Для інформування населення про діяльність органів виконавчої влади протягом першого півріччя 2014 року на сторінках районної газети "Степові зорі" опубліковано 55 виступів керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. З метою отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання в райдержадміністрації постійно діє «телефон довіри» 3-12-08.

Відповідно до повідомлень Іванівського районного суду, державні службовці райдержадміністрації та посадові особи органів місцевого самоврядування протягом першого півріччя 2014 року до адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення не притягалися. Фактів припинення державної служби державними службовцями райдержадміністрації за порушення вимог Закону не було.

До адміністративної відповідальності за статтею 172-6 КУпАП (неподання декларації про доходи за 2013 рік) притягнено 2 депутати (Радісненської селищної та Баранівської сільської рад).