16.05.2018

Про підсумки декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру за 2017 рік державними службовцями районної державної адміністрації.

  Протягом січня-березня поточного року вживалися  організаційні заходи щодо  своєчасного подання  електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру державними службовцями райдержадміністрації, в тому числі тими, які припинили діяльність в державному органі  в 2017 році.

 Проводилися навчання з працівниками  структурних підрозділів  та апарату райдержадміністрації щодо подання та заповнення декларацій, також надавалися  індивідуальні консультації з даного питання.

          Роз’яснення та рекомендації щодо заповнення декларацій були доведені до всіх державних службовців та розміщені на веб- сайті райдержадміністрації .

             Станом на 01 квітня 2018 року до Національного агентства з питань запобігання корупції  працівниками райдержадміністрації подано   74 електронних декларації  про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

            Серед працюючих державних службовців  виявлено факт несвоєчасного подання декларації двома особами.

  З тих, хто звільнився з райдержадміністрації в 2017 році, не подали декларації три особи.

            Щодо неподання та несвоєчасного подання вказаними особами е-декларацій  райдержадміністрація повідомила Національне агентство з питань запобігання корупції.