25.06.2019

ЗАКОНОПРОЕКТИ ПРО НОВУ АНТИКОРУПЦІЙНУ СТРАТЕГІЮ ТА ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ НАЗК БУДУТЬ ПІДГОТОВЛЕНІ НА МАЙДАНЧИКУ НАУКОВО-ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ

 

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Мангул запропонував Науково-експертній раді при НАЗК спільно підготувати проект нової антикорупційної стратегії та низку законодавчих ініціатив, спрямованих на посилення інституційної спроможності Національного агентства.

«Дуже стисло окреслю блок питань, з яких ми потребуємо вашої експертної та науково-обґрунтованої позиції. Перший блок – це нова антикорупційна стратегія. В  квітні 2018 року розроблений Національним агентством відповідний проект закону був внесений до Верховної Ради, проте він так і не був розглянутий. За цей час деякі положення цього проекту, такі як створення антикорупційного суду, втратили актуальність. Водночас, частина положень є актуальними і зараз: скасування депутатської недоторканості та законодавче врегулювання питань лобізму, оскільки ми знаємо що певні речі відбуваються, але за межами правового поля», – заявив Олександр Мангул на установчих зборах Науково-експертної ради. 

За словами Голови НАЗК, Науково-експертна рада має стати майданчиком, на базі якого відбудеться обговорення проекту антикорупційної стратегії із залученням громадського сектору та міжнародних експертів. «Вважаю, що це дуже нагальне питання і пропоную його включити на найближчу перспективу», – сказав Олександр Мангул.

В порядок денний роботи Науково-експертної ради при НАЗК також внесені питання підвищення інституційної спроможності Національного агентства.

«Останнім часом ми чуємо заяви про необхідність перезавантаження Національного агентства. Більшість таких заяв є емоційними і не підкріплюються змістом. В контексті перезавантаження я би говорив про необхідність підвищення інституційної спроможності Національного агентства. Зокрема, потрібно вирішити проблему забезпечення прямого доступу НАЗК до усіх необхідних державних реєстрів та баз даних», – зазначив Голова НАЗК.

Кабінет Міністрів визначив 16 реєстрів та баз даних, до яких має бути прямий доступ Національного агентства. На сьогодні НАЗК має прямий доступ до 13 реєстрів. До Спадкового реєстру, Реєстру довіреностей і Реєстру актів цивільного стану, за позицією Міністерства юстиції, доступ НАЗК може бути відкритий тільки після ухвалення відповідного закону. Такий законопроект, реєстраційний номер 7276, Національне агентство підготувало, а Уряд направив до Верховної Ради ще в листопаді 2017 року. «Кілька разів проект закону 7276 намагалися ставити до порядку денного засідань, але скажу відверто своє ставлення: цей проект блокується парламентом, а без доступу до цих трьох реєстрів достатньо складно проводити швидкі перевірки декларацій», – пояснив Олександр Мангул.

Науково-експертна рада при НАЗК на своїх засіданнях також розгляне питання підготовки змін до процесуального законодавства щодо надання права уповноваженим особам НАЗК брати участь в судових засіданнях при розгляді адміністративних протоколів; внесення змін до законодавства, які б дозволили забезпечити право НАЗК погоджувати призначення уповноважених осіб з питань запобігання корупції в органах державної влади, їх навчання на базі Національного агентства, а також визначення в законодавстві чіткого поняття посадові особи юридичних осіб публічного права.

Науково-експертна рада має сформувати свою позицію і у питанні порядку складання адміністративних протоколів: «Станом на зараз у нас є порядок складання адміністративних протоколів, внесення відповідних приписів, які прийняті рішенням Національного агентства і які заюстовані Міністерством юстиції. На сьогодні у нас є певні дискусії з Міністерством юстиції про те, що такий порядок має бути змінено. Що мається на увазі: за чинним порядком ми маємо можливість складати протоколи дистанційно, коли особа відмовляється отримати примірник адміністративного протоколу, або не з’являється. В таких випадках уповноважена особа НАЗК складає адміністративний протокол і направляє його до суду. У нас вже є судова практика, коли суди ухвалюють рішення за такими адмінпротоколами, а по деяким з них є і рішення апеляційних інстанцій».

«Впевнений, що досвід та фах Науково-експертної ради дасть можливість разом зробити Національне агентство потужним антикорупційним органом», – підсумував Олександр Мангул.

Головою Науково-експертної ради при НАЗК обрано доктора юридичних наук, професора Юрія Волошина, заступником Голови ради – доктора юридичних наук, професора Антона Монаєнка, секретарем Ради – кандидата економічних наук, доцента Тетяну Процюк.

Персональний склад Науково-експертної ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції

БОЙКО Юлія Юріївна адвокат, голова Кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області (за згодою)
БУРОМЕНСЬКИЙ Михайло    Всеволодович доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, президент громадської організації «Інститут прикладних гуманітарних досліджень» (за згодою)
ВОЛОШИН Юрій Олексійович доктор юридичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету (за згодою)
ГАЦЕЛЮК Віталій Олександрович кандидат юридичних наук, національний менеджер програм з питань правової реформи координатора проектів ОБСЄ в Україні 
(за згодою)
ДМИТРІЄВ Юрій Валерійович кандидат наук з державного управління, радник члена Національного агентства з питань запобігання корупції
ІНШИН Микола Іванович доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)
КОВАЛЬСЬКИЙ Віктор Семенович доктор юридичних наук, доцент, президент видавничої організації «Юрінком Інтер», шеф-редактор загальнонаціональної правової газети «Юридичний вісник України», головний редактор фахового журналу «Юридична Україна» 
(за згодою)
КОЛОМОЄЦЬ Тетяна  Олександрівна доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету 
(за згодою)
КОМАХА Лариса Григорівна доктор філософських наук, професор, 
в.о. заступника декана філософського факультету з навчальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)
КОРИСТІН Олександр Євгенійович доктор юридичних наук, професор, заступник директора Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України (за згодою)
КУЧЕРЯВЕНКО Микола Петрович доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (за згодою)
ЛОШИЦЬКИЙ Михайло Васильович доктор юридичних наук, професор, ректор Національної академії прокуратури України 
(за згодою)
МАРЦЕЛЯК Олег Володимирович доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (за згодою)
МОНАЄНКО Антон Олексійович доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу моніторингу законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України (за згодою)
ОНІЩЕНКО Наталія Миколаївна доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (за згодою)
ПОЛІЩУК Олег Васильович директор із запобігання і протидії корупції-радник президента Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (за згодою)
ПРОЦЮК Тетяна Богданівна кандидат економічних наук, доцент, член-кореспондент Української академії наук, завідувач Центру підвищення кваліфікації працівників державних органів та міжнародного співробітництва Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (за згодою)
РУДЕНКО Ольга Мстиславівна   доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій Чернігівського національного технологічного університету (за згодою)
СЕРДЮК Олександр Васильович доктор юридичних наук, професор кафедри соціології і політології Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого, директор Аналітичного центру громадської організації «Інститут прикладних гуманітарних досліджень» 
(за згодою)
СОПІЛКО Ірина Миколаївна доктор юридичних наук, професор, декан Юридичного факультету Національного авіаційного університету (за згодою)
СТЕФАНЧУК Руслан Олексійович доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заступник директора державної організації «Національний офіс інтелектуальної власності» (за згодою)
ШАКУН Василь Іванович доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ 
(за згодою)
ШЕВЦОВ Андрій Гаррієвич доктор педагогічних наук, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, директор Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України (за згодою)
ШЕМШУЧЕНКО Юрій Сергійович доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, академік Національної академії наук України, директор Інституту держави і права імені 
В.М. Корецького Національної академії наук України (за згодою)
ЯРМИШ Олександр Назарович доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України (за згодою)