27.11.2014

Оформлення запиту

Оформлення запиту

       Надання публічної інформації Іванівською районною державною адміністрацією здійснюється у відповідь наінформаційний запит.

      Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

      Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

      1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

      2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

     3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту

 

       Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», визначено спеціальне місце для роботи запитувачів з документами – кабінет № 208 адміністративного приміщенняІванівської районної державної адміністрації.

Інформаційні запити приймаються: 

з понеділка по четвер - з 9.00 до 18.00
в п’ятницю - з 9:00 до 17:00
перерва - з 13:00 до 14:00  
вихідні: субота, неділя

Для звернення:

-   усно
: номер телефону  0 (4854) 3-18-82

-  письмово:   за адресою: 67200    Одеська область,   Іванівський  район,    смт Іванівка, вул. Леніна, 93, Іванівська районна державна адміністрація  (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

- факсом:    0 (4854 ) 3-18-82;

- електронною поштою:
  ivanivka_rda @odessa .gov .ua;

   Відповідальна особа з питань запитів на інформацію Іванівської районної державної адміністрації  - Ковальчук Тетяна Анатоліївна