27.11.2014

Про Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Іванівська районна державна адміністрація

УКРАЇНА

 

ІВАНІВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

смт Іванівка

             « 12  »  08     2011 р.                                                                       № 362/А-2011

 

    Про Порядок складення та подання

    запитів на публічну інформацію,

    розпорядником якої є Іванівська районна

    державна адміністрація

 

    Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», пункту 2 Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації :

      1. Затвердити Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Іванівська районна державна адміністрація, що додається.

      2.  Установити, що Іванівська районна державна адміністрація :

      2.1. Є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення Іванівською районною державною адміністрацією своїх повноважень, та яка перебуває у володінні Іванівської районної державної адміністрації.

      2.2. Не є розпорядником інформації за запитами на інформацію :

стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

      стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

           3. Визначити загальний відділ апарату районної державної адміністрації структурним підрозділом, який забезпечує доступ запитувачів до інформації, що надходить до Іванівської районної державної адміністрації.

     4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Решетнюка В.В.

       5. Розпорядження набирає чинності з дня опублікування в газеті «Степові зорі».

 

 

     Виконуючий обов’язки

     голови районної державної адміністрації                          О.Є. Буряченко

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    Розпорядження голови виконуючого

                                                                                    обов’язки голови районної

                                                                                    державної адміністрації

                                                                                    від «  12 »  08    2011 року

                                                                                    № 362/А-2011

 

Порядок

складення та подання запитів на публічну

інформацію, розпорядником якої є Іванівська

районна державна адміністрація

 

          1. Загальні положення

        1.1. Цей порядок розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

        Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

        1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

       1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Іванівська районна державна адміністрація.

            1.4. Доступ до публічної інформації Іванівської районної державної адміністрації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

            1.5. Запитувачами публічної інформації ( далі – запитувач) відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

        1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

 

        2. Складення та подання запитів на публічну інформацію.

        2.1. Запитувач має право звернутися до Іванівської районної державної адміністрації із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

        2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

        2.3. Запит на отримання публічної інформації подається Іванівській районній

державній адміністрації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

        Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають  у володінні Іванівської районної державної адміністрації, розміщена на веб-сайті http:// ivanivka-rda.odessa.gov.ua

         Запит може бути поданий :

         на поштову адресу 67200, Одеська область, Іванівський район, вул.Леніна,93;

         на електронну адресу ivanivka_rda@odessa.gov.ua;

         телефаксом 3-18-82;

         за телефоном 3-18-82.

        2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

        З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму запиту на інформацію ( далі – форма запиту) наведену у додатку.

        2.5. Запит на інформацію повинен містити :

            прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, якщо такий є;

         загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

        підпис і дату за умови подання письмового запиту.

          2.6. Форми запиту  розміщуються на офіційному веб-сайті Іванівської районної державної адміністрації та на інформаційних стендах в адміністративному будинку, де розташована Іванівська районна державна адміністрація.

     2.7. У формах запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді – поштою, телефаксом, електронною поштою.

    2.8. Запита на інформацію може бути подано запитувачем особисто до загального відділу апарату Іванівської районної державної адміністрації ( далі відділ).

    2.9. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий запит, його оформлює начальник відділу, який організовує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Іванівська районна державна адміністрація, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону. Копія такого запиту надається запитувачу.

    2.10. Запит може бути поданий до структурних підрозділів Іванівської районної державної адміністрації або посадовим особам, які організовують доступ до публічної інформації, якою володіє Іванівська районна державна адміністрація, в робочий час згідно з правилами внутрішнього розпорядку.

    2.11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Іванівської районної державної адміністрації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.