21.09.2011

ЗВІТ про результати перевірки та оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в Іванівській районній державній адміністрації

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.01.2011 р. № 2/А-2011 та з метою контролю за дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від     7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», 19 серпня 2011 року завідуючим сектором оборонної роботи відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та протидії корупції апарату обласної державної адміністрації Клецьом В.І. проведено перевірку стану роботи із зверненнями громадян в Іванівській районній державній адміністрації.

Перевіркою охоплений період з  1 січня по 19 серпня 2011 року.

Згідно із розподілом обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 08.07.2011 року № 306/А-2011, керівник апарату райдержадміністрації Решетнюк В.В. «контролює опрацювання та подання голові райдержадміністрації документів та звернень, що надходять до райдержадміністрації», «контролює роботу щодо обліку та розгляду звернень громадян, проведення в установленому порядку перевірок стану цієї роботи в структурних підрозділах райдержадміністрації, у виконкомах сільських, селищних рад, на підприємствах, в організаціях і установах».

Відповідно до Положення про загальний відділ апарату райдержадміністрації, що затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 14.07.2011 року № 312/А-2011, загальний відділ забезпечує організацію роботи зі зверненнями громадян в Іванівській райдержадміністрації. Відповідальною за ведення діловодства з питань роботи зі зверненнями громадян в райдержадміністрації, відповідно до посадової інструкції, затвердженої керівником апарату райдержадміністрації 21.07.2011 року, є Марланг Анастасія Володимирівна, головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації.

Нормативні документи щодо організації роботи зі зверненнями громадян в наявності, начальник загального відділу та головний спеціаліст забезпечені персональними комп’ютерами.

В райдержадміністрації ведеться журнальна форма реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. Журнали ведуться відповідно до вимог Інструкції з ведення діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 року № 348. 

Розгляд звернень громадян та порядок їх пересилання іншим уповноваженим органам здійснюється з дотриманням строків, встановлених ч.1 ст. 20 Закону України «Про звернення громадян». Також встановлено, що формування  справ за зверненнями громадян та їх комплектація відповідають встановленому порядку.

Аналіз звернень громадян, отриманих на особистому прийомі та під час виїзних прийомів керівництвом Іванівській районної державної адміністрації.

Головою та заступниками голови райдержадміністрації проводяться  особисті прийоми громадян , відповідно до графіку, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 23.02.2011 р.  № 71/А-2011.

В Іванівській райдержадміністрації обладнано окреме приміщення для проведення особистого прийому громадян. Особистий прийом проводиться головою райдержадміністрації та його заступниками  в 104 кабінеті на 1 поверсі адміністративного будинку за адресою  вул. Леніна, 93  смт. Іванівка ( під’їзд до адміністративного будинку  та приймальні для інвалідів обладнано  пандусом). Прийом громадян з особистих питань проводиться  згідно затвердженого графіку.

              На виконання вимог Указу Президента від 07.02.2008 р. № 109/2008 та п.7.1. розпорядження голови облдержадміністрації від 31.03.2008 р. №188/А-2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування  конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» особистий прийом головою райдержадміністрації та його заступниками проводиться чотири рази на місяць: по 2 особистих прийоми та по 2 виїзних особистих прийоми громадян.  Розпорядженнями голови райдержадміністрації від 21.12.2010 року  № 500/А-2010,  від 25.03 2011 року № 117/А-2011 та від 27.05.2011 року № 243/А-2011 затверджені графіки виїзного особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації відповідно на I та II та ІІІ квартали  2011 року.

Станом на 19 серпня 2011 року керівництвом райдержадміністрації проведено 46  виїзних особистих прийоми громадян в населених пунктах району, на яких звернулось 124 громадянина. 

         В період з 1 січня по 19 серпня 2011 року до райдержадміністрації надійшло 70 звернення від пільгових категорій громадян,зокрема:

  (інвалідів Великої Вітчизняної війни -2 ;

  учасників Великої Вітчизняної війни- 5;

дітей війни – 6;

інвалідів загального захворювання – 11;

учасників бойових дій – 5;

ветеранів праці -6;

 жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня» - 6;

одиноких матерів – 4;

багатодітних матерів – 13;

учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС – 1;

пенсіонерів – 11.

      В адмінбудівлі райдержадміністрації на 1 та 2 поверхах оприлюднені графіки прийому громадян керівництвом районної та обласної державних адміністрацій, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації. На інформаційних  стендах також розміщена вся необхідна інформація щодо порядку розгляду звернень громадян.

 

Робота «гарячої телефонної лінії»,

«прямих телефонних ліній» райдержадміністрації

 

З метою проведення прямого діалогу з громадянами,оперативного вирішення нагальних проблемних питань щотижня  проводяться «гаряча телефонна лінія» з головою райдержадміністрації та його заступниками. За звітний період при проведенні «гарячої телефонної лінії» надійшло 13 дзвінків.

Для  проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щомісяця в райдержадміністрації керівниками структурних підрозділів проводяться «прямі телефонні лінії» на актуальні теми. Ведеться журнал реєстрації телефонних дзвінків громадян. Переліки тем, запропонованих для розгляду під час «гарячих телефонних ліній» щоквартально затверджуються головою райдержадміністрації.  Загалом у 2011 році проведено 32 «прямі телефонні лінії». Оголошення про графіки публікуються у районній газеті «Степові зорі» та розміщуються на веб-сайті райдержадміністрації.

 

Робота «телефону довіри»

     В загальному відділі апарату райдержадміністрації постійно працює «телефон довіри», за яким надаються консультації з різних питань. «Телефон довіри» працює щоденно з 8.00 до 17.00, крім вихідних. У поточному році надійшло 7 дзвінків.   

 

Робота постійно діючої комісії з питань розгляду

звернень громадян при Іванівській  райдержадміністрації

 

         Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 11.03.2008 року № 124/А-2008 в райдержадміністрації створено постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян.26.07.2011 року розпорядженням виконуючого обов’язки голови райдержадміністрації № 328/А-2011 оновлено склад комісії.

     Розпорядженням голови від 15.05.2008 року № 249/А-2008  затверджено положення даної комісії. 25.03.2011 року внесені зміни до положення про комісію. Засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян проводяться кожної першої п’ятниці місяця та в міру необхідності. Складається порядок денний засідання комісії, який затверджується головою райдержадміністрації.

    З метою зменшення надходження повторних звернень та звернень до вищих органів влади  за січень-серпень 2011 року було проведено 9 засідань постійно діючої комісії, під час яких розглядалися найбільш проблемні та конфліктні питання, що порушували в своїх зверненнях жителі району.

 

Перевірка стану організації роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах Іванівській райдержадміністрації,

селищних та сільських радах району

 

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 16.12. 2010 року      № 494/А-2010 затверджено графік проведення перевірок додержання законодавства про звернення громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації, виконавчих комітетах сільських, селищних рад району. У 2011 році   перевірки проведені у відділі економіки, відділі культури, відділі освіти райдержадміністрації, відділі у справах сім’ї, молоді і спорту, відділі містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, у службі у справах дітей  районної державної адміністрації, архівному відділі,в управлінні агропромислового розвитку, управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації; у виконкомах Іванівської , Радісненської та Петрівської селищних  та Баранівської, Благоєвської, Бузинівської, Білчанської, Коноплянської, Калинівської, Михайлопільської, Павлинської, северинівської Червонознам’янської сільських  радах. За результатами перевірок керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації  складається довідка про результати перевірки, де вказуються виявлені недоліки в даній роботі. Сільським, селищним головам направляються листи з довідками про результати вивчення стану роботи зі зверненнями громадян та у разі виявлення порушень законодавства в  даній роботі висловлюються рекомендації щодо приведення у відповідність  до вимог чинного законодавства роботи зі зверненнями громадян, також  надається методична та практична допомога.

 

Проведення «дня контролю»

Відповідно до вимог Указу Президента України № 109/2008 від 07.02.2008 року головним спеціалістом загального відділу апарату райдержадміністрації , відповідальним за роботу зі зверненнями громадян, щомісячно проводяться дні контролю, в рамках яких здійснюється виконання доручень, наданих головою районної державної адміністрації. За результатами проведення «дня контролю» на голови райдержадміністрації складаються відповідні довідки. У 2011 році проведено 7 «днів контролю».

 

Звітування сільських, селищних голів

про роботу зі зверненнями громадян

 

       В райдержадміністрації проводиться звітування сільських, селищних голів перед головою райдержадміністрації з питань роботи зі зверненнями громадян.          Станом на 19 серпня 2011 року прозвітували Іванівський та Петрівський селищні голови та Коноплянський, Калинівський, Северинівський сільські голови.

     Загальним відділом апарату райдержадміністрації перед звітуванням сільських, селищних голів практикується вивчення стану роботи зі зверненнями громадян у даному виконкомі.

     Щоквартально виконавчими комітетами сільських, селищних рад до загального відділу апарату райдержадміністрації надаються звіти про роботу зі зверненнями громадян та аналітичні довідки з цього питання.

 

   Загальним відділом апарату  райдержадміністрації проводиться постійна аналітична робота з метою виявлення найбільш актуальних проблем та внесення пропозицій стосовно шляхів їх розв’язання. Також постійно здійснюється інформування керівництва райдержадміністрації про стан роботи зі зверненнями громадян.

  Питання роботи зі зверненнями громадян в райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування  розглядалось на апаратних нарадах в райдержадміністрації 10.01.2011 року,17.01.2011 року, 24.01.2011 року, 31.01.2011 року, 7.02.2011 року,  14.02.2011року,  21.02.2011року, 14.03.2011 року, 28.03.2011 року, 11.04.2011 року,  18.04.2011 року, 16.05.2011 року, 23.05.2011 року, 30.05.2011 року, 4.07.2011 року , 25.07.2011  року та 5.08.2011 року.  Підсумки роботи зі зверненнями громадян двічі на рік розглядаються на засіданнях колегії райдержадміністрації. В 2011 році дане питання заслухано на засіданнях колегії райдержадміністрації 23 лютого 2011 року та 27 липня 2011 року. За результатами розгляду питань  прийняті відповідні розпорядження голови райдержадміністрації  від 23 лютого 2011 року № 72/А-2011 та від 27.07.2011 року № 332/А-2011.

Щоквартально на офіційному веб-сайті райдержадміністрації розміщуються аналітичні дані  про кількість, тематику звернень громадян, які надійшли від громадян  до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району.

        17 березня  та 8 червня  2011 року проведено семінари-навчання з питань організації роботи зі зверненнями громадян  із сільськими, селищними головами та секретарями сільських, селищних рад з метою надання методичної та практичної допомоги у роботі зі зверненнями громадян.

Робота райдержадміністрації із зверненнями громадян проводиться згідно з квартальними планами райдержадміністрації та місячними планами загального відділу, які розробляються на підставі регламенту райдержадміністрації.

         В період з січня по серпень 2011 року до райдержадміністрації надійшло 389 звернень, з них : письмових -  290, на особистому прийомі –  99  звернення .

            Відповідно до класифікатора, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян”,  структура тематики звернень громадян є такою:

 

Зміст питання

 

 

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян :

 

Агропромислової політики і земельних відносин

    151

 

Інші

    58

 

Житлового господарства                                                    

   6

 

Соціального захисту

  78

 

Комунального господарства                                                        

   57

 

Промислової політики

  2  

 

Забезпечення дотримання законодавства та охорони правопорядку                                                      

 3

 

Сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності                    

8

 

Праці і заробітної плати                                             

7

 

Економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва                                                                      

2

 

Транспорту і зв’язку                                              10                                                                   

 

 

Екології та природних ресурсів                           1

Культури  та культурної спадщини                 5

Освіти                                                                     16

Охорона здоров’я                                                   9

Фінансової, податкової, митної політики       1

 

Обороноздатності, суверенітету,                    1

міждержавних, міжнаціональних відносин                                   

 

 

 

    Колективні та повторні звернення розглядаються в установлений законодавством терміни. Станом на 19 серпня 2011 року до райдержадміністрації надійшло 2  повторних звернення  та  26 колективних.

             

            Виконавська дисципліна

                Рівень виконавської дисципліни і організації роботи щодо розгляду звернень громадян постійно контролюється загальним відділом апарату районної державної адміністрації. Щотижнево на апаратних нарадах в райдержадміністрації розглядається питання про стан виконавської дисципліни в структурних підрозділах районної державної адміністрації.

 

    В поточному році з порушенням термінів розглянуто 3 звернення. Розпорядженням виконуючого обов’язки голови райдержадміністрації від 27липня 2011 року №332/А-2011 “Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в Іванівській райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування району за І півріччя 2011 року»структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам сільських, селищних рад, які допустили порушення, вказано на необхідність вжити заходів щодо приведення організації роботи зі зверненнями громадян до вимог чинного законодавства.

         Оголошення та інформації щодо роботи із зверненнями громадян в  райдержадміністрації висвітлюється на сторінках районної газети "Степові зорі" та розміщені на офіційному веб-сайті Іванівської райдержадміністрації.

         Районна державна адміністрація систематично інформує обласну державну адміністрацію про стан роботи із зверненнями громадян.

         Інформація щодо графіків особистого прийому посадовими особами районної державної адміністрації, роз’яснення на найбільш актуальні питання, матеріали про організацію роботи із зверненнями громадян розміщено на офіційному сайті райдержадміністрації та постійно оновлюється.

 

                    Висновок: 

За результатами проведеної перевірки відповідно до Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630, всі показники рівня організації роботи із зверненнями громадян визначено позитивними. Тому робота із зверненнями громадян в Іванівській районній державній адміністрації оцінюється як така, що відповідає вимогам, установленим законодавством.

         Рекомендації:

З метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, за результатами перевірки, рекомендувати керівництву Іванівській райдержадміністрації:

- забезпечити жорсткий контроль за дотриманням строків розгляду  звернень громадян та наданням повних обґрунтованих відповідей, відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян”;

-         узяти під особистий контроль вирішення проблем, з якими

звертаються  ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері

 та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки ;

-         особливу увагу приділяти розгляду звернень ветеранів ВВВ, інвалідів, непрацездатних осіб та осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;

-         тримати на постійному контролі  питання   роботи і зверненнями

громадян;

-  даний звіт про результати перевірки та оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян розмістити на веб-сайті Іванівської районної державної адміністрації.

 

 

Завідувач сектором оборонної роботи

відділу взаємодії з правоохоронними органами,

оборонної роботи та протидії корупції апарату

обласної державної адміністрації                                                            В.І. Клець